Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Gyventojų pajamų deklaravimas

Gyventojų pajamų deklaravimas

Sigita Skarienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-04-13

 

Nuo 2016 m. kovo 15 d. prasidėjo gyventojų pajamų ir turto deklaravimas. VMI rekomenduoja deklaruojant pajamas naudotis elektroninėje deklaravimo sistemoje suformuotomis „Trečiųjų asmenų valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktų duomenų pažymomis“.

Jose atsispindi trečiųjų asmenų gyventojams išmokėtos išmokos per 2015 m. mokestinį laikotarpį. Tretieji asmenys – tai darbdaviai, bankai, kredito įstaigos, draudimo bendrovės, mokymo įstaigos, įmonės, 2016 m. deklaruoti pajamas galės iki gegužės 2 dienos.

Deklaruoti pajamas, apskaičiuoti ir mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo gautų žemės ūkio veiklos pajamų privalo ūkininkai, kurie yra įregistruoti PVM mokėtojais arba privalo jais registruotis. Metinės pajamų mokesčio deklaracijos gali neteikti tik tie ūkininkai ar kiti žemės ūkio veiklą vykdantis asmenys, kurie neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais ir kurių žemės ūkio veiklos pajamos 2015 m. neviršijo 3000 eurų.

GPM308N priedas

Ūkininkams aktualūs pajamų deklaracijos GPM308V priedas, kuriame deklaruojamos žemės ūkio veiklos pajamos, ir GPM308N priedas. Šiame priede turi būti deklaruojamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, kuriam pagal LR teisės aktus privaloma teisinė registracija ir kuris nustatyta tvarka įregistruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje. Taip pat turi būti deklaruojamos pajamos, gautos užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio LR, išskyrus individualios veiklos pajamos. Taip pat deklaruojamos pajamos, kurios pagal GPMĮ priskiriamos neapmokestinamoms pajamos (iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gautos kompensacinės ir tiesioginės išmokos; pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos remiantis valstybės ar savivaldybių institucijų sprendimais; dovanos; nuomos pajamos ir kt.), išskyrus pajamas iš neindividualios veiklos turto.

Pildant GPM308N priedą, vienoje jo eilutėje turi būti nurodyta tos pačios rūšies neapmokestinamųjų pajamų, gautų iš to paties išmokos šaltinio (t. y. iš to paties Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo ir kt.) bendra suma; pajamos už parduotas paties surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus ir kt.).

Pajamos, gautos iš to paties šaltinio užsienio valstybėje, kurios yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio LR, ir neapmokestinamos pajamos turi būti nurodomos atskirose šio priedo eilutėse. 

Šio priedo N1 eilutėje turi būti įrašytas pajamų rūšies kodas. Pajamų kodų sąrašas pateikiamas priedo lape.

N2 eilutėje turi būti įrašomas atitinkamas užsienio valstybės kodas (kodai taip pat yra pateikti šiame priede), kurioje išmokėta išmoka, kai pajamos gautos iš užsienio įmonės ar kitos įstaigos, kai jos buveinė ne Lietuvos Respublikoje. Kai pajamos gautos iš užsienio valstybės ar zonos, kuri įtraukta į Tikslinių teritorijų sąrašą, N2 eilutėje turi būti įrašomas tokiai teritorijai žymėti skirtas TT kodas. Jei pajamos gautos iš tarptautinės institucijos ar organizacijos, šioje eilutėje turi būti įrašomas TO kodas. Jei nėra pajamų, gautų iš užsienio vieneto, šios N2 eilutės pildyti nereikia.

N3 eilutėje turi būti įrašoma N1 eilutėje nurodytos rūšies nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų neapmokestinamųjų pajamų suma.

N4 eilutėje turi būti įrašyta bendra GPM308N priedo lape nurodytų gautų pajamų suma (visos N3 eilutės sumos).

N5 eilutėje įrašoma bendra nuo šio priedo lapo N4 eilutėje nurodytų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio suma, negrąžinta gyventojui iki mokestinio laikotarpio, kurio deklaracija teikiama, pabaigos. Jeigu pajamų mokestis išskaičiuotas nebuvo, šioje eilutėje turi būti įrašytas 0.

Už deklaracijoje apskaičiuotą ir laiku nesumokėtą (iki gegužės 2 d.) pajamų mokestį bus skaičiuojami delspinigiai. Gyventojų pajamų mokesčio permoka asmenims bus grąžinta iki liepos 31 dienos. Pateikdami pajamų ir turto deklaraciją, gyventojai taip pat gali užpildyti prašymą dėl 2+1 proc. sumokėto GPM skyrimo paramai.

Naudinga vaizdo informacija


 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5