Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pasigaminto ilgalaikio turto įforminimas ir PVM atskaita

Pasigaminto ilgalaikio turto įforminimas ir PVM atskaita

Aurelija Pavernikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-03-03

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, plėtodami ekonominę veiklą, naudoja ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Jo neturėjimas skatina didesnes išlaidas ir mažesnį grynąjį pelną.

Ilgalaikio turto pasigaminimas – tai įsigytų ir importuotų žaliavų arba medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis ir įsigytų paslaugų, visuma. Ilgalaikis turtas gali būti tiek kilnojamas, tiek nekilnojamas. Pasigaminti turtą galima dviem būdais: savo jėgomis arba rangos būdu, įsigyjant paslaugas iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

Ilgalaikis turtas – turtas ir kiti daiktai, kurie naudojami apmokestinamojo asmens vykdant ekonominę veiklą ilgiau nei vienus metus.

Trumpalaikis turtas – turtas ir kiti daiktai, kurie naudojami apmokestinamojo asmens vykdant ekonominę veiklą iki vienų metų.

Ilgalaikio turto pasigaminimo PVM turi būti apskaičiuojamas: pasigaminus ilgalaikį nekilnojamą turtą, atlikus esminius ilgalaikio turto gerinimo darbus. Pastačius arba pasigaminus ilgalaikį turtą, būtina jį įforminti PVM sąskaita faktūra, kurioje turi būti nurodyta:

  • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
  • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
  • prekių tiekėjo (pasigaminusio ilgalaikį materialųjį turtą asmens) PVM mokėtojo kodas;
  • prekių (ilgalaikio turto vieneto) pavadinimas;
  • teikiamos prekės vieneto kaina (be PVM);
  • prekių (ilgalaikio turto vieneto pasigaminimas) apmokestinamoji vertė;
  • PVM tarifas ir PVM suma eurais;
  • įrašas „ilgalaikio materialinio turto pasigaminimas “.

Išrašius PVM sąskaitą faktūrą ir pradėjus naudoti turtą vykdant ekonominę veiklą, būtina Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti formą FR0457 Fizinio asmens pranešimas apie ilgalaikio turto ir jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir kitai ekonominei veiklai. Taip pat atsiranda prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą. Pasigamintas turtas tampa PVM objektu, kai jam pasigaminti įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Apmokestinamoji pasigaminto turto vertė – savikaina. Pasigamintas ilgalaikis turtas naudojamas tik vykdant PVM apmokestinamą veiklą, atskaitoma visa apskaičiuota PVM suma.

Pvz., ūkininkas ūkio reikmėms pasistatė gamybines patalpas. Savikainą sudaro: žaliavos ir medžiagos – 100 000 Eur + PVM,  kitos išlaidos – 15 000 Eur + PVM. Pasigaminto ilgalaikio turto savikaina – 115 000 Eur (100 000 + 15 000). Pardavimo PVM – 24 150 Eur (115 000 x 21 proc.).

Pastato esminis pagerinimas – statybos darbai, kurie pailgina pastato tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes. Atliekant remonto arba esminio pagerinimo darbus, PVM mokėtojas turi įvertinti, ar tie darbai faktiškai pailgino pastato ar statinio naudingo tarnavimo laiką. Kai esminio pagerinimo darbai baigti ir pastatą naudoja vien PVM apmokestinamai veiklai, atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM.

Pvz., ūkininkas, PVM mokėtojas, su statybos firma sudarė gamybinių patalpų remonto sutartį. Atlikti remonto darbai pailgina gamybinių patalpų tarnavimo laiką ir pagerina naudingąsias savybes. Vadinasi, atliktas gamybinių patalpų esminis pagerinimas. Buvo atlikta darbų už 200 000 Eur + PVM. Esminio pagerinimo apmokestinamoji vertė yra atliktų statybos remonto darbų vertė 200 000 Eur. Pardavimo PVM – 42 000 Eur (200 000 Eur x 21 proc.).

Jei PVM mokėtojas pasigamintą ilgalaikį turtą naudoja mišriai veiklai atlikti, PVM turi apskaičiuoti nuo visos pasigaminimo savikainos, bet į PVM atskaitą gali įtraukti tik tą ilgalaikio turto pasigaminimo PVM sumos dalį, kuri proporcingai tenka vykdomai mišriai veiklai, kurios įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM suma gali būti atskaitoma.

Nuo pasigaminto ilgalaikio turto arba esminio pagerinimo mokestinio laikotarpio FRO600 PVM formoje deklaruojama esminio pagerinimo ir apmokestinamoji vertė įrašoma 15 laukelyje. Deklaruojama apskaičiuota pardavimo PVM suma 29 laukelyje ir ta pati PVM suma, kaip atskaitoma pirkimo PVM suma, 25 ir 35 laukeliuose. Mokėtina į biudžetą suma (iš 29 laukelio sumos atimti 35 laukelio sumą) lygi 0.

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5