Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > PVM sąskaitos faktūros naudojimas ūkininko ūkyje

PVM sąskaitos faktūros naudojimas ūkininko ūkyje

LŽŪKT informacija


2015-05-25

 

Artėjant Valstybinės mokesčių inspekcijos rengiamam mokesčių patikrinimui svarbu žinoti, kokių apskaitos dokumentų ir jų registrų reikia, kaip šie dokumentai turi būti sudaryti. Remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 12 str., visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais arba surašant buhalterinę pažymą, jei ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos apskaitos dokumentais negali būti pagrįsti. Duomenys privalo būti registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną, tačiau ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

Svarbiausi dokumentai ūkininkams, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojams, yra PVM sąskaitos faktūros, supaprastintos PVM sąskaitos faktūros bei kasos aparatų kvitai.

Svarbu atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 5, 6 ir 8 straipsnius, kuriuose nurodoma, kad ūkininkas vartodamas prekes, teikdamas paslaugas privatiems poreikiams tenkinti ar pasigamindamas ilgalaikį materialųjį turtą turi išsirašyti PVM sąskaitą faktūrą. Šiose PVM sąskaitose faktūrose gali būti nurodomi supaprastintos PVM sąskaitos faktūros rekvizitai (lentelė).

Lentelė. Privalomieji apskaitos dokumentų rekvizitai

Supaprastintos PVM sąskaitos faktūros taip pat gali būti naudojamos:

  • kai privaloma įforminti prekių tiekimą ar paslaugų teikimą fiziniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, ir tais atvejais, kai tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ir teikiamos PVM neapmokestinamos paslaugos;
  • jei vienoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta bendra prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 100 eurų.

Svarbu pažymėti, kad supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje neparašius nuorodos į 5, 6 ar 8 straipsnius, arba nenurodžius „prekių suvartojimas/paslaugų teikimas privatiems poreikiams tenkinti“, „ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas“, nurodytų PVM sumų traukimas į PVM atskaitą nėra ribojamas (LRV nutarimas Nr.780 15 str.).

Naudojant kasos kvitus, išlaidos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais tuo atveju, jei kvito vertė už prekių ar paslaugų įsigijimą neviršija 290 eurų (įskaitant PVM),  bei pagal pinigų priėmimo kvitus, išduotus pasinaudojus taksi paslaugomis.

Reikia atkreipti dėmesį, kad nuo 2015 m. birželio 1 d. norint išlaidas, pagal kasos aparatų kvitus, priskirti leidžiamiems atskaitymams, kvito vertė negalės viršyti 100 eurų. Šis apribojimas netaikomas degalams.
Kad būtų galima sunaudotus degalus pripažinti leidžiamais atskaitymais, kvito suma su PVM turi neviršyti 150 eurų, o kvite turi būti papildomas rekvizitas, pagal kurį būtų galima identifikuoti įmonę. PVM apskaičiavimo tikslais keliami tie patys reikalavimai: kvite turi būti visi privalomi rekvizitai ir papildomas – įmonės pirkėjos rekvizitas ir bendra kvito suma turi neviršyti 150 eurų.

Taip pat reikia atkreipti dėmesį, jog nuo 2015 m. birželio 1 d., degalinėse perkant ne degalus, bet kitas prekes (pvz. tepalus), PVM atskaita bus galima, jei kvitas neviršija 150 eurų sumos su PVM ir kvite bus pirkėjo rekvizitai. Tačiau, kad pirktos kitos prekės būtų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais kasos aparato kvito suma turi neviršyti 100 eurų su PVM.

Visos PVM sąskaitos faktūros turi būti registruojamos Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre. Kvitai, kurie gali būti laikomi PVM sąskaitomis faktūromis į šį registrą netraukiami, tačiau jie taip pat turi būti saugomi ir registruojami. 

PVM sąskaitos faktūros ar kasos aparatų kvitai neturės juridinės galios ir pagal šiuos dokumentus nebus galima pripažinti atskaitomo PVM ir  išlaidų pripažinti sąnaudomis, jei juose nėra lentelėje nurodytų rekvizitų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5