Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pareigos ir prievolės dėl pakuočių atliekų

Pareigos ir prievolės dėl pakuočių atliekų

Gražina Šiaulienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2011-10-25

 

LR aplinkos ministerija teigia, kad pagal galiojančius teisės aktus šienainio plėvelė yra pakuotė, o šienainį į plėvelę pakuojantys (patys ar pakavimo paslaugą užsakantys iš trečiųjų asmenų) ūkininkai ir ŽŪB – gaminiais pripildytą pakuotę į rinką išleidžiantys gamintojai ir mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojai. Taigi ūkininkai ir ŽŪB privalo vykdyti nustatytas pareigas ir prievoles.

Kiekvienas ūkininkas ar ŽŪB, įsigydami plėvelę šienainiui gaminti, privalo turėti ir tvarkyti „Apmokestinamosios pakuotės apskaitos žurnalą“, kuriame  turi būti nurodyta:

 • pirminės pakuotės likutis metų pradžioje;
 • užpildytos pakuotės likutis metų pradžioje;
 • einamaisiais mokestiniais metais  apmokestinamosios pakuotės (AP) įsigijimo data;
 • tiekėjo pavadinimas;
 • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;
 • pirminės AP rūšis pagal medžiagas;
 • pakuotės (rulono)  dydis;
 • įsigytos pirminės pakuotės vienetų skaičius;
 • pirminės pakuotės (rulono) svoris;
 • kiek įsigyta pirminės pakuotės iš viso (kg);
 • išleista į  LR vidaus rinką pakuotė – atliekos (kai šienainis jau iš pakuotės panaudotas);
 • užpildyta pakuotė (su šienainiu);
 • likutis metų pabaigoje: užpildyta ir nepanaudota  pakuotė.

Apmokestinamųjų pakuočių apskaitos žurnalas reikalingas pildant „Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją“ (forma FR0524), kuri teikiama VMI, ir „Į vidaus rinką išleistų pakuočių 20__m. apskaitos ataskaitą“, teikiamą regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Pabrėžtina, kad mokestis mokamas ne pagal faktinį įsigytos plėvelės kiekį, o pagal šienainiu pripildytų ir išleistų į vidaus rinką pakuočių kiekį. Šienainiui pakuoti įsigyta plėvelė nelaikoma išleista į vidaus rinką apmokestinamąja pakuote, jei nebuvo panaudota šienainiui supakuoti ir supakuotas šienainis neperleistas kitam asmeniui arba nesunaudotas savoms reikmėms (gyvuliams sušerti), t. y. jei šienainis nebuvo išpakuotas panaudojant jį.

Be to, ūkininkas, norėdamas pasinaudoti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. 6 dalyje nurodyta mokesčio lengvata, turi turėti pažymą „Apie apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą)“. Pažyma išduodama tik už Lietuvoje surinktą pakuočių atliekų kiekį. Pažymą gali išduoti įmonė, kuri įtraukta į atliekas naudojančių ir eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą, kurį tvirtina ir skelbia  Aplinkos ministerija. Pažyma už per mokestinį laikotarpį panaudotą ar išvežtą iš Lietuvos pakuočių atliekų kiekį išduodama mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos. Praleidus šį terminą, mokesčio mokėtojas netenka teisės į mokesčio lengvatą.

LR Seimui yra pateiktas pasiūlymas nuo 2011 m. sausio 1 d. gamintojais (pakuočių naudotojais) nelaikyti asmenų, kurie į plėvelę pakuoja (patys ar pakavimo paslaugą užsako iš trečiųjų  asmenų) ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį. Plėvelė, ruošiant šienainį, yra technologinis elementas, reikalingas žolės fermentacijos procesui užtikrinti, ne patogesniam laikymui, transportavimui ar prekiniam paruošimui, bet konkrečiam produktui ūkininko veikloje gaminti ir išsaugoti. Šiuos projektus buvo planuota svarstyti  2011 m. Seimo pavasario sesijoje, tačiau svarstymas perkeltas į rudens sesiją. Kol įstatymų projektai dar nepriimti, ūkininkai privalo vykdyti tokiems gamintojams nustatytas pareigas ir prievoles.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5