Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Pajamų iš žemės ūkio veiklos apmokestinimas, įsigijus ilgalaikį turtą

Pajamų iš žemės ūkio veiklos apmokestinimas, įsigijus ilgalaikį turtą

Rita Dabkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2011-01-10

 

Lietuvos žemės ūkyje vis labiau juntama plėtros ir modernizavimo dvasia. Prie to itin prisideda Europos Sąjungos lėšos, žemdirbiams atveriančios dar daugiau perspektyvų ir padedančios plėtoti ūkį. Pasinaudoję paramos lėšomis, ūkininkai įsigijo modernios žemės ūkio technikos, tačiau žemės ūkio veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimas, eksploatavimas, nusidėvėjimo skaičiavimas kelia daug neaiškumų.

Ūkininkas, norėdamas, kad ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais, t. y. būtų mažinamos apmokestinamosios pajamos, pradėdamas naudoti šį turtą individualioje veikloje, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti užpildytą Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto deklaracijos FRO457 formą. Jei ūkininkas, įsigydamas ilgalaikį turtą, pasinaudojo Europos Sąjungos, nacionalinio biudžeto ar kita finansine parama, tai deklaracijoje iš turto įsigijimo vertės turi atimti gautos paramos lėšas, nes leidžiamiems atskaitymams negalima priskirti išlaidų, kurių faktiškai nepatyrė.

Kyla daug klausimų: kaip pasielgti, jeigu ūkininkas įsigijo ilgalaikį turtą savo lėšomis, turto įsigijimo vertę deklaravo FRO457 formoje, o tik vėliau, po metų ar dvejų, pasinaudojo Europos Sąjungos parama? Kaip ir kada reikia tikslinti ilgalaikio turto vertę deklaracijos FRO457 formoje? Ar reikia tikslinti 2009 metų Metinę pajamų deklaraciją, nors 2009 metais ūkininkas neplanavo naudotis Europos Sąjungos parama?
Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistų nuomone, šiuos iškilusius klausimus galima būtų spręsti dviem būdais:

Vienu atveju ūkininkas, tikslindamas Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto deklaracijos FRO457 formą, iš technikos įsigijimo išlaidų turi atimti gautos paramos sumą. Taip pat ūkininkas turi tikslinti ir 2009 metų Metinės pajamų deklaracijos duomenis, kurioje reikia sumažinti leidžiamų atskaitymų sumą, kadangi ūkininkas nusidėvėjimą priskaičiavo nuo didesnės sumos, t. y. nebuvo atimta gauta paramos suma.

Kitu atveju ūkininkas taip pat turi tikslinti Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio turto deklaracijos FRO457 formą. Iš technikos įsigijimo išlaidų turi būti atimta ne tik gauta paramos suma, bet ir 2009 m. leidžiamiems atskaitymams priskirta šios technikos nusidėvėjimo išlaidų dalis. Šio ilgalaikio turto priskyrimo veiklai data turi būti 2010 m. sausio 1 d.

Antrojo leidžiamų atskaitymų koregavimo būdo naudoti negalima, jei ūkininko 2010 m. pajamos iš žemės ūkio veiklos būtų priskirtinos neapmokestinamosioms pajamoms. Tokiu atveju ūkininkas turėtų tikslinti Metinės pajamų deklaracijos už 2009 m. duomenis, mažindamas leidžiamų atskaitymų sumą.

Pavyzdys. Ūkininkas 2009 m. vasario 11 d. įsigijo traktorių už 10 000 Lt. Tą pačią dieną Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė deklaracijos FRO457 formą, kurioje nurodė šią sumą. Traktoriaus nusidėvėjimą ūkininkas pradėjo skaičiuoti nuo 2009 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos teikiama parama pasinaudojo 2010 m. rugsėjo mėnesį. Buvo kompensuota 40 proc. šio traktoriaus vertės, t. y. 4 000 Lt. Ūkininkas nusistatė, kad traktorių dėvės 5 metus. Vadinasi, metinė leidžiamų atskaitymų suma yra 2 000 Lt (10 000 Lt / 5 m.). 2009 m. suma – 1667 Lt (10 000 Lt / 5 m. / 12 mėn. x 10 mėn.).

Gavęs 4 000 Lt paramą 2010 m., ūkininkas turi tikslinti deklaracijos FRO457 duomenis, t. y. traktoriaus įsigijimo vertę turi nurodyti 4 333 Lt (10000 Lt – 4000 Lt – 1667 Lt), o priskyrimo veiklai datą – 2010 m. sausio 1 d. Likusią traktoriaus įsigijimo išlaidų dalį (4 333 Lt) ūkininkas nudėvės per likusį nusidėvėjimo laikotarpį (4 metus).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5