Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Sankcijos, taikomos žemdirbiams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką

Sankcijos, taikomos žemdirbiams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką

Laura Butkutė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos specialistė


2016-01-18

 

Fiziniai ar juridiniai asmenys, siekiantys gauti paramą iš EŽŪFKP pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, privalo vadovautis prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ bei jo pakeitimais (Nr. 3D-276 ir Nr. 3D-687).

Paramos gavėjai, kurie nesilaiko pirkimų vykdymo tvarkos, baudžiami – už pažeidimus gresia sankcijos, kuriomis vadovaujantis įvairiais dydžiais sumažinama paramos suma. Nuo 2015 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta nauja sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika (toliau – Metodika). Joje numatytos gresiančios sankcijos, kurios suskirstytos į 3 grupes pagal pažeidimų pobūdį.

1. Sankcijos už pirkimo skelbimo ir objekto interpretavimo pažeidimus yra taikomos, kai:

2. Sankcijos už tiekėjų kvalifikacijos/pasiūlymų vertinimo pažeidimus yra taikomos, kai:

3. Sankcijos už sutarties vykdymo pažeidimus yra taikomos, kai:

Parengta remiantis 2014 m. gruodžio 3 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-924 ir jo pakeitimais (2015 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 3D-276 ir 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 3D-687). Taip pat 2015 m. rugpjūčio 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. BR1-251 ,,Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita