Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Rašytinė žemės nuomos sutarties forma naudinga pareiškėjui

Rašytinė žemės nuomos sutarties forma naudinga pareiškėjui

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2014-09-11

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) tam tikrais atvejais prašo pareiškėjų pateikti žemės valdymo teisės patvirtinimo (ir žemės dirbimo įrodymo) dokumentus. Jei žemė yra nuomojama, reikia pateikti žemės sklypo nuomos sutartį. Pareiškėjams nepateikus minėtų dokumentų, parama nėra mokama, taikomos neteisingo deklaravimo sankcijos. Žemės nuomos sutartys, sudarytos rašytine forma bei įregistruotos viešajame registre, suteikia didesnę nuomininkų interesų apsaugą.

Žemės valdymo teisę patvirtinančių dokumentų NMA dažniausiai prireikia tais atvejais, kai tas pats sklypas deklaruojamas dviejų pareiškėjų, jei deklaruotas plotas kontroliniame žemės sklype viršija paramai skirti tinkamą plotą, taip pat gavus skundą apie neteisėtai deklaruojamas žemės ūkio naudmenas.

Nuo 2014 m. numatyta nauja paramos schema – išmoka už pirmuosius hektarus (arba perskirstymo išmoka), įpareigojanti kontroliuoti dirbtinį valdos padalijimą siekiant pasinaudoti šia išmoka. Todėl administruodama šiais metais pateiktas paraiškas ir įtardama dirbtinį valdos padalijimą, NMA taip pat prašys pareiškėjų pateikti žemės valdymo teisės patvirtinimo (ir žemės dirbimo įrodymo) dokumentus. Nepateikus minėtų dokumentų, išmoka už pirmuosius hektarus nebus mokama.

Viena sudaromos žemės nuomos sutarties šalis (nuomotojas) įsipareigoja perduoti už užmokestį kitai šaliai (nuomininkui) sutartyje nurodytą žemės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą žemės nuomos mokestį. Pasitaiko atvejų, kad pasitikėdamos žodiniu susitarimu, abi pusės nesudaro rašytinės žemės nuomos sutarties. NMA pataria sudaryti žemės nuomos sutartį rašytine forma.

Jei nuomos sutartis pasirašyta ilgesniam negu vienerių metų laikotarpiui, nuomos sutartis turėtų būti įregistruota viešajame registre (Nekilnojamo turto registre) įstatymų nustatyta tvarka. Privačios žemės nuomos sutarties registravimas neprivalomas, bet nuomotojui ją įregistruoti vis dėlto naudinga, nes prireikus šią sutartį galima panaudoti prieš trečiuosius asmenis.

Svarbu tai, kad valstybinės žemės sklypo nuomininkas paprastai negali sklypo išnuomoti (subnuomoti) trečiajam asmeniui, nors jis teisės aktų nustatyta tvarka suformuotas ir įregistruotas viešajame registre. Nuomininkas gali subnuomoti išnuomotą žemės sklypą tik gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą ir tik pagal šioje sutartyje nustatytus reikalavimus ir sąlygas.

Žemės ūkio ministerija parengė pavyzdinę žemės nuomos sutarties formą, ją galite rasti NMA interneto svetainėje.
 


baneris

mazinu_1

apskaita