STRAIPSNIAI > DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA > VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: pirma ir antra konsultacijos

VDI konsultacijos naujojo Darbo kodekso klausimais: pirma ir antra konsultacijos

Valstybinė darbo inspekcija


2016-10-21

 

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad pradeda viešųjų konsultacijų dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų ciklą. Numatyta iš viso parengti dešimt konsultacijų.

Pirmoje konsultacijoje aptariami atskirų darbo sutarčių rūšių galiojimo ypatumai; kasmetinių atostogų perskaičiavimo klausimai; procedūrų, pradėtų iki 2017 m. sausio 1 d., užbaigimas (dėl sutarties nutraukimo, darbo drausmės pažeidimų procedūrų, dėl skundų, prašymų nagrinėti individualų darbo ginčą sprendimo). Kolektyvinių santykių skyrelyje supažindinama su nuostata dėl darbo tarybos rinkimo, konsultacijoje taip pat išvardijami netenkantys galios teisės aktai.
Pirmą konsultaciją rasite čia .

Antroje konsultacijoje aptariami  individualieji darbo santykiai. Apibrėžiamos darbo sutarties šalys, vidutinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarka, pristatoma numatyta nauja pareiga darbdaviui, darbo santykių principai, įtvirtinta nauja darbo sutarties sąvoka, darbo sutarties turinys.

Darbo sutarties sudarymo skyrelyje aptariami darbo sutarties šalių ikisutartiniai santykiai, darbo sutarties sudarymas ir vykdymas. Aptariamas įtvirtintas darbo sąlygų keitimas ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo iniciatyva. Išaiškinama naujai reglamentuojama prastovos skelbimo ir jos apmokėjimo tvarka bei dalinio darbo nustatymo ir jo kompensavimo tvarka. Išsamiau reglamentuojamas
verslo ar jo dalies perdavimas, išdėstoma nuotolinio darbo organizavimo tvarka.

Antrą konsultaciją rasite čia . VIDEONAUJIENOS


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos