Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA > Prioritetas – darbuotojų sauga ir sveikata

Prioritetas – darbuotojų sauga ir sveikata

LŽŪKT informacija


2015-04-22

 

Balandžio  28 d. kasmet  pažymima Pasaulinė darbuotojų  saugos ir  sveikatos diena. Tai kiekvieno dirbančiojo teisės sveikam grįžti namo įprasminimo diena. Ji skirta priminti, kaip tokiai trapiai žmogiškajai gyvasčiai skaudžiai keršija aplaidumas, atsainumas, nepaisymas pavojų, kurie yra kiekviename  darbe.

Ne veltui  šios dienos ištakos susijusios su Tarptautine darbe žuvusiųjų  ir sužalotųjų atminties diena, kurią 1989 m. balandžio 28 d. pirmąkart paminėjo Amerikos ir Kanados dirbantieji.

Prisiminkime, Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus! Lietuvoje kasmet apie 3000 žmonių patiria nelaimingus atsitikimus darbe, iš jų apie 200 žūsta arba sunkiai susižaloja. Mūsų šalyje 1992–2014 m. darbe žuvo ir sužalota per 70 tūkst. žmonių.

Palyginkime, nukentėjusių darbe, tapusių neįgaliaisiais, ir tų, kurių netekome, – daugiau nei Marijampolės ir Utenos miestų gyventojų kartu sudėjus.

Žūtys, sunkūs sužalojimai, profesinės  ligos – nelaimės darbe, kurios  dažniausiai įvyksta  nepakankamai įvertinus arba iš viso neįvertinus pavojų ir jų sukeliamos rizikos, brangiai  kainuoja. Tai reiškia darbuotojų ir jų artimųjų žmogiškąsias netektis ir kančias, papildomas išlaidas pačioms įmonėms (laikino nedarbingumo, padidintos draudimo išlaidos, našumo sumažėjimas, darbuotojų kaita, darbuotojų motyvacija, konkurencingumas ir t. t.), didėjančias išlaidas sveikatos priežiūrai.  

Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – tai proga priminti, kad jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis: darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama.

Minėdama Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną, jau devynerius metus Valstybinė darbo inspekcija (VDI) įvairiais  renginiais skatina visus aktyviau įsitraukti į darbo kultūros puoselėjimą. Ir šiais metais rengiamos VDI Pavasario konsultacijos,  kurių  metu  inspektoriai vyksta į labiau  nuo apskričių  centrų  nutolusias vietoves, savivaldybes, seniūnijas, susitinka su įmonių, padalinių vadovais, specialistais, darbuotojais, profesinių sąjungų atstovais, konsultuoja  aktualiais darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais.

Įvertindama, kaip svarbu diegti saugaus darbo principus nuo mažų dienų ir įtvirtindama jau esamą užsiėmimų su moksleiviais įdirbį, VDI ypač daug dėmesio skirs vaikams: visą savaitę šalies mokyklose, gimnazijose darbo inspektoriai, taip pat ir bendradarbiaudami su įmonių atstovais, ves saugaus darbo pamokas.

Visų renginių grafikas jdėtas VDl svetainėje http://www.vdi.lt/PdfUploads/PasaulineDSSdiena2015.pdf

Nauja VDl iniciatyva – nacionalinis elektroninis testas (konkursas) saugaus darbo tema. Testas skirtas plačiajai visuomenei, jo klausimai pateikiami  populiariai. Balandžio 28 d. nuo 6 val. iki 24 val. bus galima atsakinėti į testo klausimus  VDI interneto svetainėje (nuoroda http://testuojam.lt).  

Minėdami Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną ir nuolatos  kuo plačiau skleiskime žinią, kad negalima darbo laikyti visaverčiu, jei jis nesaugus, jei dirbant rizikuojama savo ar kitų sveikata ir gerove.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose ir atsakyti į testo klausimus.

Parengta pagal VDI informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

apskaita

darbu sauga-2