Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Žemės mokestis: kas, kada ir kur

Žemės mokestis: kas, kada ir kur

Sofija Levickienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Elektrėnų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-06-06

 

Žemės mokestis – privačių žemės savininkų mokamas mokestis privalomas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Nuo 2017 m. sausio 1 d. žemės mokestis skaičiuojamas nuo visos žemės mokestinės vertės. Mokesčio tarifai – nuo 0,01 iki 4 proc. Kiekviena savivaldybė iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos nustato konkretų mokesčio tarifą individualiai.

Apmokestinama Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, kuri nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti, jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus, jeigu įsigyta antrąjį pusmetį – nuo kitų kalendorinių metų. Jeigu žemė yra perleidžiama, mokesčio mokėti nebereikia: jei žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais, jei antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Duomenis, reikalingus žemės mokesčiui apskaičiuoti, Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia Valstybinė įmonė Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, savivaldybės. Žemės mokesčio mokėtojui parengiama ir pateikiama žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija, kurioje nurodoma, įvertinus mokesčio mokėtojui priklausančias lengvatas, visa mokėtina žemės mokesčio suma ir ankstesniais laikotarpiais susidariusi mokestinė nepriemoka (permoka). Užpildytos žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos (KIT703) mokesčio mokėtojams pateikiamos iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 dienos.

Deklaracija pateikiama elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) arba paštu, jeigu mokėtojas nėra prisiregistravęs EDS, arba tiesiogiai, kai mokesčio mokėtojas parašo prašymą nesiųsti deklaracijos paštu. Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenys gali būti tikslinami pildant tikslinimo formą (KIT716)  už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

Yra lengvatų ir išimčių, kada žemės mokesčio galima nemokėti. Mokesčio nemoka:

  • užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės,
  • bankrutavusios įmonės,
  • Lietuvos bankas,
  • Žemės savininkai, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus nuosavybės teise turimus žemės sklypus neviršija 2 eurų.

Nuo šio mokesčio atleidžiami žemės savininkai, jei priklausančio žemės sklypo plotas, neviršijantis savivaldybių tarybų iki einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio:

  • asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis,
  • asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus,
  • nepilnamečiai vaikai.

Tris mokesčio mokestinius laikotarpius nuo nuosavybės teisės įgijimo yra neapmokestinama ūkininko ūkiui steigti įgyta žemė. Neapmokestinimas tam pačiam asmeniui taikomas tik vieną kartą.

Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Mokestį jos savininkams reikia sumokėti iki lapkričio 15 dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai įmokos kodu 3011.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5