Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti tik mėnesį

Jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti tik mėnesį

Renata Dinevičiūtė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė


2017-06-19

 

Planuojate įsteigti ūkį? Turite žemės ūkio verslo idėją? Siekiate pasinaudoti ES parama ūkio įkūrimui? Nuo liepos 3 d. iki 31 d. renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. LŽŪKT ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai, parengę daugiausia sėkmingų verslo planų Lietuvoje, supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

2014–2020 m. programiniam laikotarpiui jaunųjų ūkininkų įsikūrimui skirta 64,7 mln. Eur ES paramos. Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūros) duomenimis, nuo laikotarpio pradžios jau surinktos 2088 paraiškos, kuriose prašoma paramos už 106,0 mln. Eur, t. y. 61 proc. daugiau nei skirta visam laikotarpiui. Parama patvirtinta trečdaliui pareiškėjų, išmokėta beveik 23,0 mln. Eur paramos. Duomenys rodo, kad parama populiari ir norinčių ja pasinaudoti labai daug, todėl labai svarbu įvertinti savo galimybes.

Kviečiami teikti paraiškas liepos mėnesį

Šiais metais jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas nuo liepos 3 iki 31 d. pagal 2017 m. patvirtintas taisykles. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 13,1 mln. Eur paramos.

Būtina atitikti reikalavimus

Kaip numatyta veiklos srities taisyklėse, paraiškas gali teikti ūkininkai, kurie yra jaunesni nei 40 metų, turi reikiamų profesinių įgūdžių, kompetencijos bei kuriasi pirmą kartą žemės ūkio valdoje kaip ūkio valdytojai. Labai svarbu, kad jaunojo ūkininko įsikūrimo procesas turi prasidėti ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki paramos paraiškos pateikimo ir paraiškos teikimo momentu dar negali būti pasibaigęs. Tai reiškia, kad valda ir ūkis turi būti įregistruotas 12 mėnesių laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo, tačiau paraiškos pateikimo metu paraiška tiesioginėms išmokoms gauti negali būti pateikta. Atitikus šiuos bei kitus veiklos srities taisyklėse numatytus tinkamumo kriterijus, nepabūgus įsipareigojimų bei pastaraisiais metais vykstančios konkurencijos, galite pretenduoti į paramą, kuri vienam paramos gavėjui numatyta iki 40 000,0 Eur.

Dalis paramos mokama avansu

Parama, priklausomai nuo laikotarpio, per kurį planuojate įgyvendinti verslo planą, gali būti išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis. Siekiant efektyvesnio paramos įsisavinimo, abiem atvejais, nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos bus mokamas 50 proc. avansas, kuris pagreitins verslo plano įgyvendinimo procesą – suteiks galimybę dalį investicijų finansuoti paramos lėšomis. Kitos paramos dalys bus mokamos tik tinkamai įgyvendinus verslo planą ir pateikus Agentūrai mokėjimo prašymą.

Labai svarbu turėti pranašumą

Augant norinčiųjų dalyvauti veiklos srityje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skaičiui, būtina surinkti kuo daugiau projektų atrankos balų. Šie balai aktualūs tuomet, kai bendra pagal veiklos sritį prašomos paramos suma yra didesnė už kvietimui teikti paraiškas skirtą paramos sumą. Tai reiškia, kad paraiškos pagal atitinkamus atrankos kriterijus, pagal didžiausią surinktų balų skaičių sugrupuojamos į prioritetinę eilę. Pagal šias veiklos srities taisykles privalomas minimalus projektų atrankos balų skaičių – 50, maksimalus – 100. Jei minimalaus balų skaičiaus pareiškėjas nesurenka, jis negali teikti paraiškos. Pastebėta, kad 2017 m. Taisyklėse numatyti prioritetiniai balai nukreipti į ūkininkus, kursiančius gyvulininkystės ūkius. Taip pat svarbu paminėti, jog pirmumas teikiama pareiškėjams, kurie kuriasi perimtoje valdoje, kuri buvo įkurta anksčiau kaip prieš 3 metus iki paramos paraiškos pateikimo ir nėra gavusi investicinės paramos tame pačiame specializuotame žemės ūkio sektoriuje pagal KPP 2007–2013 m. ir KPP 2014–2020 m. priemones.

Svarbiausios naujovės paramos gavėjams

2017 m. veiklos taisyklėse pareiškėjams numatyta naujovių. Svarbiausia – galimybė įsigyti naudotus traktorius, senesnius kaip 7 metai nuo pagaminimo datos ir kurie negali būti finansuoti ES paramos ar kitomis viešosiomis lėšomis. Kita naujovė – paraiškas Agentūrai privalu teikti tik elektroniniu formatu per informacinę sistemą ŽŪMIS, todėl ūkininkai raginami nelaukti paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nes paraiškų pildymo procesas gali strigti ir užtrukti. Tad, norintys ir siekiantys įkurti savo verslus, paskubėkite.

Parengta pagal LKP 2014 „2020metų programos priemonę „Ūkio ir veslo plėtra” veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui” įgyvendinimo taisykles, taikomų nuo 2017 metų, patvirtintas ŽŪM įsakymu Nr. 3D-390 (2017-06-07)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita