Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Terminuotų darbo sutarčių naujovės nuo liepos 1 dienos

Terminuotų darbo sutarčių naujovės nuo liepos 1 dienos

Gintarė Knyzienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2017-06-26

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. draudėjams, turintiems samdomų darbuotojų, įsigalioja prievolė draudėjams pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas sutartis ir nustatytas didesnis nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas.

Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip penkeriems metams.

Vyriausybė pakeitė ir išdėstė nauja redakcija Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus. Vyriausybės nutarimas: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo veiklos pradžios nustatymo“ pakeitimo (2017-04-12 Nr. 279, TAR, 2017-04-18, kodas 2017-06543, įsigalioja 2017-04-19).

Taip pat Vyriausybė draudėjams nustatė prievolę pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos.

Vyriausybės nutarimo 3 punkte nurodyta:

„3. Nustatyti, kad draudėjai privalo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka pateikti duomenis apie galiojančias terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 d., Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms nuo 2017 m. liepos 1 d. iki liepos 31 dienos. Jeigu terminuotos darbo sutarties terminas baigiasi laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki liepos 31 d., duomenys turi būti pateikti ne vėliau kaip likus vienai dienai iki asmens, kuris dirba pagal terminuotą darbo sutartį, valstybinio socialinio draudimo pabaigos.“

Galima išskirti pagrindinius šio nutarimo akcentus:

Kokių terminuotų darbo sutarčių duomenis reikia pateikti?

Sudarytų iki 2017 m. birželio 30 d. ir iki šios datos dar nepasibaigusių.

Kada reikia pateikti?

Duomenys reikia pateikti liepos mėnesį, nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. liepos 31 d. Jeigu terminuota sutartis kaip tik ir baigiasi liepos mėnesį, duomenis reikia pateikti ne vėliau kaip likus 1 dienai iki sutarties pabaigos.

Kaip ir kokius duomenis pateikti?

Vadovaujantis „Sodros“ direktoriaus 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-281, duomenys bus teikiami TDS formą. TDS forma teikiama siunčiant elektroninį dokumentą per EDAS. TDS forma pildoma laikantis SD taisyklių III skyriuje nustatytų SD pranešimų atitinkamų laukelių pildymo bendrųjų reikalavimų. TDS forma gali būti pildoma dviem būdais:

  1. Automatiniu būdu užpildant TDS formos ruošinį draudėjo apdraustųjų asmenų duomenimis ir pažymint (laukelis TDS1) apdraustuosius, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos.
  2. Rankiniu būdu pildant TDS formą – nurodant apdraustųjų asmenų duomenis, kurie dirba pagal terminuotas darbo sutartis, sudarytas iki 2017 m. birželio 30 dienos.

Kodėl reikia pateikti?

Nuo 2017 m. liepos 1 d. terminuotoms darbo sutartims nustatytas padidintas socialinio draudimo įmokos tarifas.

Terminuotoms darbo sutartims nustatytas padidintas socialinio draudimo įmokos tarifas

Nuo 2017 m. liepos 1 d. numatytas didesnis nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas, kuris bus 1,6 procento (šiuo metu taikomas 1,1 proc. tarifas). Nuo 2017 m. liepos 1 d. nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas terminuotoms darbo sutartims bus didinamas du kartus, iki 3,2 procento.

„2.Socialinio draudimo įmokų tarifai, jų dydžiai (jų dalys) atskirų rūšių socialiniam draudimui tvirtinami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu. Terminuotoms darbo sutartims nedarbo draudimo įmokos tarifas, nustatytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto atitinkamų metų rodiklių patvirtinimo įstatymu, didinamas du kartus.“

Šiuo metu draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas – 30,98 proc. (su garantiniu – 31,18 proc.). Jo dydžiai atskiroms socialinio draudimo rūšims:

  • pensijų socialiniam draudimui 23,3 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 22,3 proc.);
  • ligos ir motinystės socialiniam draudimui 3,4 proc.;
  • nedarbo socialiniam draudimui 1,1 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d. – 1,6 proc. išskyrus, kai sudaryta terminuota sutartis. Tokiu atveju nedarbo socialinio draudimo įmokos tarifas už apdraustąjį nuo 2017 m. liepos 1 d. didinamas du kartus, t. y. iki 3,2 proc.);
  • sveikatos draudimui 3,0 proc.;
  • nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 0,18 proc.;
  • garantinis fondas 0,2 proc.;
  • ilgalaikio darbo išmokų fondas 0,5 proc. (nuo 2017 m. liepos 1 d.).

Nuo 2017 m. liepos 1 d. terminuotoms darbo sutartims draudėjų bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas padidėja iki 32,58 proc. (su garantiniu – 32,78 proc.)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5