Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Į ką teikiantys paraiškas jaunieji ūkininkai turi atkreipti dėmesį

Į ką teikiantys paraiškas jaunieji ūkininkai turi atkreipti dėmesį

LŽŪKT informacija







Nacionalinė mokėjimo agentūra






2017-07-03

 

Jau renkamos jaunųjų ūkininkų paraiškos pradėti žemės ūkio veiklą savo naujai įkurtuose ūkiuose. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) norėtų atkreipti pareiškėjų dėmesį, kaip teisingai pateikti duomenis paraiškose, kad jų vertinimas būtų sklandus.

Finansiniai duomenys turi sutapti

Su paraiška pareiškėjas NMA teikia verslo planą su finansinėmis prognozėmis visam projekto įgyvendinimo ir priežiūros laikotarpiui. Finansiniai skaičiavimai verslo plane turi pagrįsti paraiškoje pareiškėjo nurodytus finansinius duomenis. Vis dėlto dažnai pasitaiko, kad finansiniai duomenys, pateikti paraiškoje ir verslo plane, nesutampa ir juos, siekiant nustatyti klaidas skaičiavimuose, tenka tikslinti. Taigi labai svarbu, kad finansiniai skaičiavimai būtų atlikti nuosekliai ir sutaptų paraiškoje bei verslo plane.

Teikiama informacija – tik pagrįsta

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pildant verslo planą reikėtų pateikti realią informaciją, vadovaujantis tam tikra turima patirtimi, rinkos ir kt. analize. Vertinant paraiškas neretai nustatoma, kad pateikti nerealūs užaugintos produkcijos kiekiai iš 1 ha ar, tarkime, tikrovės neatitinkančios produkcijos pardavimo kainos. Pareiškėjas, teikdamas šiuos duomenis, turėtų atsiminti, kad užsibrėžtų rodiklių turės siekti ir juos išlaikyti visą projekto priežiūros laikotarpį, o gautą ūkio pelną privalės pagrįsti kasmet teikiamomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis. Taigi reikėtų vengti per daug optimistinių prognozių, kuriomis būtų siekiama įrodyti būsimą itin aukštą savo ūkio gyvybingumą.

Komerciniai pasiūlymai turi atitikti investicijas

Pareiškėjai planuojamų įsigyti investicijų pagrįstumui privalo pateikti 3 komercinius pasiūlymus iš skirtingų tiekėjų. Svarbu pabrėžti, kad teikiami komerciniai pasiūlymai turi būti lygiaverčiai planuojamoms įsigyti investicijoms, t. y. komerciniuose pasiūlymuose pateikta informacija turi tiksliai atitikti planuojamą įsigyti investiciją ir jos duomenis – markę, techninius parametrus, statybų apimtį ir kt. Taip pat, pirkdamas naudotus traktorius, paramos gavėjas kartu su paraiška turi pateikti ne tik lygiaverčius komercinius pasiūlymus, bet ir kiekvieno traktoriaus techninių pasų kopijas. Dėl pateiktų nekorektiškų komercinių pasiūlymų NMA specialistai bus priversti prašyti pareiškėjų teikti kitus, investiciją atitinkančius, komercinius pasiūlymus, ir tai trikdys paraiškų vertinimo procesą.

Paraiškas būtina pildyti atsakingai

Paraiškas jaunieji ūkininkai gali teikti tik per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Tikimasi, kad naudojimasis šia sistema ženkliai sumažins minėtų ar panašių pareiškėjų klaidų, daromų teikiant paraiškas, skaičių, mat sistema aiškiai parodo privalomus pildyti laukus, nurodo, kokio formato turinys turi būti pildomas, patikrina, ar duomenys užpildyti teisingai, automatiškai apskaičiuoja suminius laukus. Visgi raginame ir pareiškėjus paraiškas bei verslo planus pildyti atidžiai ir atsakingai.

Primintina, kad paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ NMA galės būti teikiamos iki liepos 31 dienos 12 val.

Padės konsultantai

Ūkininkai, siekiantys pasinaudoti finansine parama, turi žinoti, jog svarbu ne tik planuoti investicijas, kurioms įgyvendinti ūkis privalo būti gyvybingas ir mokus ne vienerius metus. Kad nebūtų sunku pasiekti užsibrėžtų rodiklių, svarbu analizuoti ir numatyti savo veiklą – laiku pastebėti silpnąsias vietas ir užkirsti kelią nuostoliams, taip pat atrasti stipriąsias vietas ir jas maksimaliai išnaudoti didesnei ekonominei naudai gauti. LŽŪKT ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai, parengę daugiausia sėkmingų verslo planų Lietuvoje, supažindins su visais taisyklių reikalavimais, įsipareigojimais, įvertins ūkio atitiktį projekto atrankos kriterijams, parengs verslo planą, užpildys paraišką ir dirbs su Jumis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Siūlome paskaityti

Jaunieji ūkininkai paraiškas galės teikti tik mėnesį

Ką turi žinoti, ketinantis dalyvauti ES paramos priemonėse

Jaunojo ūkininko vizija – modernus šeimos ūkis 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.





baneris

mazinu_1

apskaita