Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > PARAMA IR VERSLAS > Europos Audito rūmai: ES parama jauniesiems ūkininkams turi būti tikslingesnė

Europos Audito rūmai: ES parama jauniesiems ūkininkams turi būti tikslingesnė

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija


2017-07-07

 

Š. m. birželio 29 d. Europos Audito rūmai paskelbė ataskaitą „ES parama jauniesiems ūkininkams turi būti tikslingesnė“

Audito metu buvo siekiama atsakyti į klausimą: ar ES paramos jauniesiems ūkininkams teikimo procedūra nustatyta taip, kad būtų veiksmingai prisidedama prie kartų kaitos skatinimo?

Europos audito rūmai daro išvadą, kad „ES parama jauniesiems ūkininkams yra pagrįsta prastai nustatyta intervencijos logika be numatytų rezultatų ir konkretaus poveikio. Teikiant paramą reikėtų daugiau dėmesio skirti veiksmingos kartų kaitos skatinimui.“

Moderni technika ir technologijos reikalauja kuo platesnio jaunų, išsilavinusių žmonių įsiliejimo į žemės ūkio gamybą. Tai - aktuali problema pažangiems žemės ūkio produkcijos gamintojams. Savo ruožtu, žemės ūkio bendrovės gali tapti tinkamiausiu poligonu jauniems specialistams, galimybė pilnai realizuoti mokslo įstaigose sukauptas žinias. Todėl žemės ūkio bendrovės ir įmonės nuosekliai deda didelės pastangas, siekdamos pritraukti ir išlaikyti savo kolektyvuose didesnį skaičių jaunų darbuotojų.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ne kartą kėlė darbuotojų atjauninimo klausimą, siūlydamos šalies institucijoms paremti jaunų žmonių įdarbinimą pas juridinius asmenis ir jų įsikūrimą kaime, pritaikant atitinkamas Kaimo plėtros priemones (Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui). Tenka apgailestauti, kad buvusios valdžios institucijos neįsiklausė į šiuos pasiūlymus.

Reikia tikėtis, kad ši ataskaita paskatins valdžios institucija plačiau pažvelgti į problemą ir galimus jos sprendimo būdus, plačiau panaudojant turimą juridinių asmenų potencialą, prisidedant prie BŽŪP keliamų generacijų atnaujinimo kaime tikslų.

Pranešimą spaudai rasite čia. VIDEONAUJIENOS

Lietuviško ūkio kokybė: auginkite, gaminkite, prekiaukite (1)
Ūkininkas įkūrė kompleksines paslaugas teikiantį autoservisą

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

 


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos