Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Atostogų skaičiavimo naujovės įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Atostogų skaičiavimo naujovės įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Modesta Ališauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šiaulių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-07-10

 

Nuo 2017 m. liepos 1 d. keičiasi atostogų skaičiavimo tvarka – kasmetinės atostogos bus suteikiamos darbo (ne kalendorinėmis) dienomis. Atostogų trukmė bus 20 (dvidešimt) darbo dienų dirbantiems 5 (penkias) darbo dienas per savaitę, arba 24 darbo dienų dirbantiems 6 (šešias) darbo dienas per savaitę.

Dėl atostogų suteikimo darbo (ne kalendorinėmis) dienomis atsiranda būtinybė perskaičiuoti darbuotojų atostogų likučius (sukauptus iki 2017 liepos 1 d.). Kasmetinės atostogos (įskaitant pailgintas ir papildomas atostogas), į kurias teisė įgyta iki Darbo kodekso įsigaliojimo, suteikiamos darbo dienomis už kiekvienas 7 (septynias) kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 (penkias) darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama 5 (penkias) dienas per savaitę) arba 6 (šešias) darbo dienas už kiekvienas 7 (septynias) dienas (jeigu dirbama 6 (šešias) dienas per savaitę).

Perskaičiuojant nepanaudotas kasmetines atostogas iš kalendorinių dienų į darbo dienas, perskaičiavus nustatyta ne visa atostogų diena skaičiuojama kaip visa atostogų diena. Jei darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atostogų, jos taps 10 (dešimt) darbo dienų kasmetinių atostogų (14/7×5=10). Atliekant kasmetinių atostogų perskaičiavimą, yra apvalinama darbuotojo naudai, t. y. jei yra kažkoks skaičius po kablelio, jis yra apvalinamas iki pilno sveiko skaičiaus – dienos. Tarkim, darbuotojas 2017 m. sausio 1 d. turės sukaupęs 6 (šešias) kalendorines dienas kasmetinių atostogų, šios dienos taps 5 (penkiomis) darbo dienomis kasmetinių atostogų (6/7×5=4,29≈5).

Naujajam Darbo kodeksui įsigaliojus, keisis ir atostogų suteikimo tvarka. Iki šiol galiojantis Darbo kodeksas pasinaudoti atostogų dienomis suteikė teisę tik išdirbus ne mažiau nei 6 mėnesius, o naujasis Darbo kodeksas pasinaudoti dalimi kasmetinių atostogų dienų suteikia teisę, kai darbuotojas įgauna bent vienos darbo dienos trukmės atostogas (pvz.: kad darbuotojas užsidirbtų vieną atostogų dieną turi išdirbti 17 darbo dienų, jas atidirbęs, jis turi teisę jas panaudoti). Taigi, nuo liepos 1 d. darbuotojas galės pasinaudoti sukaupta atostogų dalimi ir neišdirbęs 6 mėnesių laikotarpio. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad viena iš atostogų dalių negalės būti trumpesnė kaip 10 (dešimt) darbo dienų (pagal Darbo kodeksą, galiojantį iki 2017 m. liepos 1 d., buvo 14 (kalendorinių) dienų), arba 12 (dvylika) darbo dienų (jeigu dirbama 6 (šešias) darbo dienas per savaitę).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad naujasis Darbo kodeksas numato, jog teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas šio kodekso nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, išskyrus atvejus, kai darbuotojas faktiškai negalėjo jomis pasinaudoti. Iki 2017-07-01 darbuotojai, turintys nepanaudotas atostogas daugiau kaip už trejus metus, jas galės panaudoti iki 2020-07-01. Jei šių sukauptų atostogų nepanaudos, jos dings.

Keičiasi tėvystės atostogos po vaiko gimimo

Taip pat keičiasi tėvystės atostogos po vaiko gimimo. Iki šiol vyrams suteikiamos 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos buvo skiriamos laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki tol, kol vaikui sukaks vienas mėnuo. Nuo 2017 m. liepos 1 d. šias atostogas bus galima suteikti bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaikų gimimo iki vaikui sukanka šeši mėnesiai).

Pagal naująjį Darbo kodeksą atostoginiai bus išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią (Darbo kodekse, galiojančiame iki 2017 liepos 1 d., – prieš 3 dienas).

Išlieka galimybė, darbuotojo atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginius išmokėti įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

Papildomos atostogos irgi yra perskaičiuojamos į darbo dienas, paliekant tokias pačias jų suteikimo sąlygas ir tvarką, o kasmetinės papildomos atostogos pervardijamos papildomomis atostogomis. Papildomos atostogos suteikiamos už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje. Pavyzdžiui, 10 m. nepertraukiamojo darbo stažo turintiems darbuotojams būtų skiriamos 3 darbo dienos (buvo 3 kalendorinės dienos.), kas 5 vėlesnius metus – po 1 darbo dieną (buvo 1 kalendorinė diena). Papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustato kolektyvinės sutartys.

Už ypatingą darbų pobūdį darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais, priklauso 2 darbo dienos papildomų atostogų. Darbuotojams, turintiems teisę gauti pailgintas ir papildomas atostogas, jų pasirinkimu suteikiamos arba tik pailgintos atostogos, arba prie kasmetinių atostogų pridėtos papildomos atostogos (kaip ir šiuo metu yra numatyta).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5