Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > GYVULININKYSTĖ > Veiksniai, lemiantys pieno kokybę (IV dalis)

Veiksniai, lemiantys pieno kokybę (IV dalis)

Vidas Tolevičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnysis gyvulininkystės specialistas


2017-09-18

 

Tęsinys. Pradžia 2017-09-01, antra dalis  2017-09-05, trečia dalis 2017-09-11

Melžimo įrenginiai, aparatai ir jų priežiūra

Karvės tešmenyje pienas gaminasi visą laiką: intensyviausiai – per pirmąsias valandas po melžimo, vėliau jo gamyba sulėtėja. Vidutiniškai 80–90 proc. pasigaminusio pieno kaupiasi viršutinėje tešmens dalyje – alveolėse ir smulkiuose latakėliuose, o likusi dalis – apatinėje tešmens dalyje esančiose ketvirčių cisternose.

Melžiant pirmąsias pieno čiurkšles, valant, plaunant, tešmenį masažuojant, sudirginami speniuose ir tešmenyje esantys nervai. Posmegeninė liauka, veikiama nervinių dirgiklių, išskiria hormoną oksitociną, kurį kraujas atneša į tešmenį. Nuo tešmens nervų sudirginimo pradžios iki pieno atleidimo praeina 30–60 sek. Oksitocinas veikia tik 4–6 min., todėl per šį laiką reikia stengtis visiškai išmelžti karvės tešmenį.

Melžiama rankomis arba mechanizuotai

Melžiant rankomis, yra didesnė galimybė pieną užteršti aplinkos bakterijomis. Melžimas vyksta lėčiau, todėl per oksitocino veikimo laiką ne visada spėjamas išmelžti visas pienas.

Web-pav1

Mechanizuotai melžiama greitai (per 1 min. gali būti išmelžiama 2,5–3,0 kg ir daugiau pieno), melžėja mažiau pavargsta ir gaunamas geresnės kokybės pienas.

Web-pav2

Mechanizuoto melžimo įrenginiai

Melžti galima stovėjimo vietose arba specialiose salėse – melžyklose, stacionariais arba mobiliaisiais įrenginiais. Stacionariais įrenginiais stovėjimo vietose galima melžti į melžtuves (kibirėlius) arba į pieno linijas. Jie naudojami įvairaus tipo melžimo aikštelėse: tandemo, eglutės, lygiagretaus arba šonas prie šono ir karuselės. Melžimo įrenginiai gali būti neautomatizuoti arba įvairaus automatizavo lygio, su kompiuteriais.

Melžikliai – tai melžimo įrangos dalis, kuri tiesiogiai liečiasi su speniais. Kai melžiklių gumos susidėvi, jas sunku gerai išplauti, dėl to per melžimo įrangą gali plisti mastitą sukeliantys mikroorganizmai. Melžimo aparatus reikia plauti pagal gamintojo pateiktas instrukcijas ir naudoti  rekomenduojamus ploviklius. Melžiklių gumas, pagamintas iš nitrilbutadieno, reikia keisti kas 750–800 valandų (įskaitant ir plovimą), arba kas 6 mėnesius, priklausomai nuo to, kas (valandos ar mėnesiai) greičiau praeina, o iš silikono – kas 2 500–3 000 valandų (įskaitant plovimą), arba kas 12 mėnesių.

Paprasčiausia patikrinti gumas galima įkišus pirštą į melžiklį. Jei jaučiate, kad paviršius šiurkštus, melžiklių gumas reikia kuo skubiau pakeisti.

Vakuumu spenio gale yra sukeliamas spaudimo skirtumas tarp spenio vidaus ir išorės, kuris atidaro spenio kanalą ir leidžia pienui tekėti. Nuo vakuumo lygio spenio gale priklauso sąveika tarp melžiklio ir spenio, melžimo greitis bei spenio būklė. Pagal ISO 5707 standarto 16 straipsnį tinkamas kolektoriaus darbo vakuumas per pieno tekėjimo piką yra nuo 32 iki 40 kPa. Tada karvės melžiamos greitai, švelniai ir iki galo išmelžiamos. Vakuumas kolektoriuje turi būti matuojamas per pieno tekėjimo piką. Jeigu kolektoriaus darbinis vakuumas yra žemas, karvės tuomet melžiamos lėčiau ir netolygiai, todėl gali sumažėti jų produktyvumas, bus pažeistas spenio sfinkteris. Tai ypač pastebima toms karvėms, kurios pieną atleidžia lėtai. Be to, taip melžiant dažniausiai melžikliai slysta nuo spenių arba net nukrenta. Esant per dideliam kolektoriaus vakuumui, speniai dažnai būna per daug įtraukti į melžiklį, todėl užspaudžiamas spenio pagrindas, taip pat spenio sfinteris gali būti pažeistas bei susidaryti edemos.

Karvės tešmens sveikatingumas priklauso nuo vakuumo svyravimų spenio gale. Jei vakuumas spenio gale nereguliariai ir labai svyruoja, karvės gali dažniau sirgti mastitu.

Vakuumo stabilumas pieno linijoje priklauso nuo daugybės veiksnių:

  • pieno tekėjimo pieno linijoje (pieno tekėjimo iš kiekvienos individualios karvės, melžimo aparatų skaičiaus nuokalnėje, intervalo tarp šių aparatų prijungimo);
  • oro tekėjimo pieno linijoje (oro patekimo aparato prijungimo ir nuėmimo metu, oro nutekėjimo);
  • pieno linijos nuolydžio (nuolydis turi būti pakankamas ir nuoseklus per visą ilgį);
  • pieno linijos išdėstymo ir diametro.

Darbinis vakuumas yra nustatomas toks:

  • žemo lygio melžimo sistemai 40–45 kPa;
  • vidutinio lygio melžimo sistemai ar bidonėliams – 42–48 kPa;
  • aukšto lygio melžimo sistemai – 45–50 kPa.

Vakuumą nustato įrangos instaliuotojas, remdamasis gamintojo rekomendacijomis. Vadovaujantis ISO 5707 standarto 5 straipsniu, vakuumas surinkimo rezervuare melžimo metu neturi nukristi daugiau kaip 2 kPa žemiau normalaus darbinio vakuumo. Per dideli vakuumo svyravimai surinkimo rezervuare rodo prastą melžimo aparato priežiūrą. Jei surinkimo rezervuare vakuumas labai svyruoja: pagerinkite melžimo aparato priežiūrą taip, kad prijungiant jį į liniją patektų mažiau oro; patikrinkite efektyvų rezervą ir reguliatoriaus atliekamas operacijas.

Karvių sveikatingumui didelės įtakos turi ir pulsacijos greitis (ciklų skaičius per minutę). Jei pulsacijos greitis yra 60 ciklų per minutę, melžikliai atsidaro ir užsidaro kiekvieną sekundę. Melžiamoms karvėms pulsacijos greitis gali svyruoti nuo 45 iki 70 ciklų per minutę, o 60 ciklų per minutę yra dažniausiai rekomenduojamas greitis. Pagal ISO 5707 standarto 10.2 straipsnį testuojant pulsacijos greitis neturi nukrypti daugiau kaip +/– 3 ciklus per minutę nuo vertės, kurią nurodo gamintojo. Jei pulsacijos rodikliai keičiasi per kiekvieną melžimą, karvės patiria stresą, pažeidžiami spenių sfinkteriai, taip pat pailgėja melžimo laikas.

Norint išvengti arba kiek galima labiau sumažinti melžimo įrangos neigiamą įtaka karvių sergamumui mastitu, būtina kasmet atlikti melžimo įrangos patikrą. Jei melžimo įranga veikia tinkamai, karvės bus melžiamos saugiai ir rečiau sirgs tešmens ligomis. Ūkininkai, kurie atlieka melžimo įrangos patikrą, užbėga bėdoms už akių ir sutaupo daug lėšų (negenda melžimo įranga, primelžiama daugiau pieno ir karvės rečiau serga mastitu).

Bus daugiau

Vaizdo informacija

Taisyklingas melžimas – sveika ir produktyvi karvė

Per šalį vilnija rajoninės melžėjų varžytuvės

Kviečiame paskaityti

Dviejų kartų kelias – ekologinis pieno ūkis (su fotogalerija)

Konkursas „Geriausi melžėjai 2017“ startavo Šilutėje

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

AgS LT 230x350

apskaita

mobili-gyvulininkystes-laboratorija

GZPK BANERIS