Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklės

Šios taisyklės reglamentuoja biržių atrėžimą visų nuosavybės formų miškuose ir jų įvertinimą valstybiniuose miškuose. Biržių atrėžimas ir įvertinimas yra medynų sklypų kirtimui atribojimas ir apmatavimas, medžių ženklinimas, kirstinų medžių tūrio nustatymas bei nenukirsto miško įvertinimas patvirtintomis kainomis. Su taisyklėmis galite susipažinti čia.

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos

GEBA_1

miskininkystes-baneris