Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija reglamentuoja miškotvarkos darbų vykdymą. Miškotvarkos darbai susideda iš sklypinės miškų inventorizacijos ir vidinės miškotvarkos projekto rengimo. Su instrukcija galite susipažinti čia.

GEBA_1

miskininkystes-baneris