Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija

Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija reglamentuoja miškotvarkos darbų vykdymą. Miškotvarkos darbai susideda iš sklypinės miškų inventorizacijos ir vidinės miškotvarkos projekto rengimo. Su instrukcija galite susipažinti čia.

ikmis

egeba

miskininkystes-baneris