Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų kirsti mišką išdavimo miško valdytojams ir naudotojams, įskaitant servituto turėtojus tais atvejais, kai miško kirtimas yra būtinas įgyvendinant servituto suteikiamas teises pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, tvarką, jų panaikinimo atvejus ir tvarką, nustato, kaip Leidimai turi būti pildomi, apskaitomi ir saugomi. Su tvarkos aprašu galite susipažinti čia

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos

GEBA_1

miskininkystes-baneris