ŪADT > Akmenės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Akmenės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Zita Vaišvylienė
Lietuvos žemės ūkio konsiltavimo tarnybos Akmenės r. biuro ekonomikos konsultantė


2012-11-26

 

ES šalyse, vykdant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima žemės ūkio veiklos ekonominė ir finansinė būklė.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ES Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) teikia savanoriškai. Jais naudojasi įvairios ES institucijos, pirmiausia – Europos Komisija, nagrinėdamos rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.) valdymo, kaimo plėtros ir kitas problemas. Šio duomenų tinklo naudotojai yra ir atskirų šalių valstybinės ir nevalstybinės institucijos, žemės ūkio ministerijos, universitetai, mokslinio tyrimo institutai, profesinės organizacijos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojus ir pan.

Akmenės rajono ūkių veiklos stabilumo rodikliai

Iš Akmenės rajono į ES ŪADT 2011 m. atrinkti 33 respondentiniai ūkiai. Tai įvairių ekonominių dydžių ūkiai, kurių veiklos stabilumo rodikliai yra labai skirtingi. Vykdant verslą, dažname ūkyje susidaro ekonominių ir finansinių sunkumų, kurie glaudžiai susiję su nemokumo sąvoka. Nemokumą galima apibūdinti dviem požiūriais: nuosavybės (negalėjimas apmokėti skolų suėjus terminui) ir bankroto (kai nuosavo kapitalo rinkos vertė mažesnė už įsipareigojimus). Kai kurie ūkiai linkę daug skolintis, todėl jų veikla tampa rizikinga. Akmenės rajono respondentiniuose ūkiuose nuosavas kapitalas 2011 m. sudarė vidutiniškai 76,9 proc. viso turto, kai tuo tarpu 2010 m. Lietuvoje šis rodiklis buvo aukštesnis ir siekė vidutiniškai 88,31 procento.

Web-Grafikas-Akmens11 pav. Kapitalo pakankamumas Akmenės r. respondentiniuose ūkiuose per 2011 m., proc.

 

Šis rodiklis parodo ūkio finansinio stabilumo lygį – kuo jis didesnis, tuo ūkis patrauklesnis kreditoriams, nes parodo, kad  sugeba nuosavu kapitalu užtikrinti įsipareigijimų padengimą.

Smulkiau nagrinėjant ūkių veiklos stabilumą, svarbu paanalizuoti vieną iš likvidumo rodiklių – einamąjį likvidumą, t. y. sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikes skolas. Iš 2 pav. matyti, kad 2011 m. tik 2 respondentiniai ūkiai pasiekė aukštą einamojo likvidumo koeficientą – 92,5 ir 99. Vidutinis Akmenės rajono respondentinių ūkių einamasis likvidumas – 11,41, o 2010 m. Lietuvos vidurkis – 6,00.

Web-Grafikas-Akmens22 pav. Einamojo likvidumo koeficientas Akmenės r. respondentiniuose ūkiuose per 2011 m.

 

Napaisant skirtingo įsiskolinimo lygio, Akmenės rajono respondentiniai ūkiai per 2011 m. neblogai sugebėgo generuoti bendrąjį pelną: nuo –0,44 iki +3,21 Lt vienam pardavimo litui. Rajone pasiekta vidutiniškai 0,443 Lt bendrojo pelno vienam pardavimo litui, kai 2010 m. Lietuvoje buvo tik vidutiniškai 0,12 Lt 1 pardavimo litui. Tai rodo, kad ūkių gamybos operacijos yra vis efektyvesnės.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos