ŪADT > Biržų rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Biržų rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Daiva Laumienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Biržų r. biuro ekonomikos konsultantė


2012-11-27

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius, surenka apie juos duomenis ir perduoda Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui. Respondentiniai ūkiai yra skirstomi pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės ūkio naudmenų našumo balą, ūkininko amžių, palankias ir nepalankias ūkininkauti vietoves, ekologiškumą ir apskritis. Pateikiame Biržų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Ūkių apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių, jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas bei ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus. Šis tinklas – pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą.

Duomenys į ŪADT surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla yra neskelbiama. Pateikiama tik susisteminta informacija, kurioje matyti tik ūkių grupių vidutiniai rezultatai.

LŽŪKT Biržų rajono biuras pateikė 35 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Augalininkystės veiklą plėtoja 20 ūkininkų, 15 turi mišrius ūkius.

Lyginant trejų metų (2009 m., 2010 m., 2011 m.) duomenis, pastebėta, kad didžiausias kviečių, miežių bei rapsų derlius pasiektas 2011 metais. Galima teigti, kad geros meteorologinės sąlygos bei konsultantų dėka gautos naujos žinios prisidėjo prie gausesnio derliaus. 2009–2011 m. gauto derliaus palyginimas t/ha yra pateikiamas paveiksle.

Vidutiniškai melžiamų karvių 2011 m. laikyta kiek ir 2009 m. – 36 karvės. 2010 m. vidutiniškai ūkiuose buvo laikoma po 33 karves. Pastebėta, kad 2011 m. padidėjo primilžis iš vienos karvės – 5,85 proc., palyginti su 2010 m., ir 7,61 proc., palyginti su 2009 metais. Karvių skaičius ir primilžis iš karvės pateikiamas lentelėje.

Vidutinis karvių skaičius ir primilžis iš karvės

Didžiausiame respondentiniame ūkyje Biržų r. laikomos vidutiniškai 134 melžiamos karvės, iš vienos karvės primelžiama 6826 kg pieno. Mažiausiame ūkyje – 3 melžiamos karvės, iš vienos karvės primelžiama apie 5600 kg pieno.

Analizuojant respondentinių ūkių veiklą, yra apskaičiuojama ir nemažai finansinės analizės rodiklių. Svarbu paminėti keletą jų:

  • bendrasis įsiskolinimas parodo ūkio turto dalį, finansuojamą įsipareigojimais. Kuo gautas koeficientas didesnis, tuo yra didesnė ir finansinė rizika. Biržų rajono respondentų vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas buvo 0,12;
  • bendrasis pelningumas parodo, kiek bendrojo gamybinio pelno ir subsidijų yra uždirbama vienam pardavimo pajamų ir subsidijų litui. Žema šio rodiklio reikšmė parodo ūkio veiklos neefektyvumą. Biržų rajono respondentų vidutinis bendrasis pelningumas buvo 0,325;
  • turto apyvartumas parodo, kiek pardavimo pajamų tenka investuoto turto litui. Bendrąja prasme – kuo didesnis rodiklis, tuo apyvartumas greitesnis, tuo ir veikla yra efektyvesnė. Biržų rajono respondentų vidutinis turto apyvartumo rodiklis buvo 0,47.

Respondentiniai ūkiai turi galimybę palyginti savo ūkio duomenis su kitais rajono ūkiais, kadangi ūkių analizės ruošiamos kasmet. Panagrinėti apibendrintus Lietuvos respondentinių ūkių duomenis galima leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos