ŪADT > Šakių rajono respondentinių ūkių 2011 m. veiklos rezultatai

Šakių rajono respondentinių ūkių 2011 m. veiklos rezultatai

Inga Bieliūnaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-27

 

Respondentiniai ūkiai apima beveik visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Šakių rajono respondentinių ūkių 2011 m. veiklos rezultatus.

Europos Sąjungoje (ES), įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tam sukurtas Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

Pagal ES reglamentų nuostatas ūkių veiklos rezultatų tyrimams atrinkti respondentiniai ūkiai turi atspindėti šalies prekinę žemės ūkio produkciją gaminančių ūkių visumą, kurią apibūdina ūkių struktūra – ekonominis dydis bei ūkininkavimo tipas.

Ūkio ekonominis dydis – rodiklis gamybos mastui apibūdinti. Jis matuojamas europiniais dydžio vienetais (EDV), naudojamais visoje ES, kad būtų galima palyginti įvairių dydžių ir veiklos krypčių ūkių ekonominius rezultatus.

Į ŪADT kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas; ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus (produkcijos kainos ir vertė, pajamos, išlaidos, kreditai, valstybės parama, turtas ir pan.).

Tirta per 40 rajono ūkių

Lietuvos ūkių veiklos rezultatų tyrimus atlieka Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui, kuris duomenis sistemina, apdoroja ir kasmet pateikia leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“.

Šakių r. 2011 m. apklausoje dalyvavo 41 respondentas. Iš jų net 20 ūkių priskirti 100+250 EDV grupei, tai sudarė 48,8 proc. visų respondentinių ūkių, tik vienas ūkis buvo 8+15 EDV, tai sudarė vos 2,4 procento.
Pagal Šakių r. respondentinių ūkių anketų duomenis, rajone vyravo javus ir ankštinius augalus auginantys ūkiai – jie sudarė 46,34 proc. visų tirtų ūkių, mažiausiai buvo auginusių kiaules – vos 2,44 procento.

Ūkių pasiskirstymas pagal ūkininkavimo tipą

Analizuojant kultūrinių augalų derlingumo duomenis, 2011 m. palyginus su 2010 m., kviečių derlingumas sumažėjo 25,22 proc., kitų augalų, t. y. miežių, kvietrugių, rapsų bei cukrinių runkelių derlingumas išliko panašus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos