ŪADT > Plungės r. respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Plungės r. respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Dalia Vaičekauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-19

 

Į ES Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) ūkiai atrenkami pagal ekonominį dydį, tipą ir specializaciją. 2011 m. Plungės r. (įskaitant 3 Rietavo savivaldybės ūkius) analizei atrinkti 28 ūkiai.

Pateikiame ūkių 2011 m. duomenų analizę

Iš visų tiriamų respondentinių ūkių 19 – pienininkystės. Kiti ūkiai specializuojasi plėtodami augalininkystę ir mėsinę gyvulininkystę. Rajone daugėja ūkių, kurie pereina prie mėsinės gyvulininkystės. Vidutiniškas melžiamų karvių skaičius rajone – 18, Lietuvoje 2010 m. – 5. Vidutiniškas primilžis iš karvės rajone 2011 m. siekė 4852 kg, Lietuvoje 2010 m. – 4980 kilogramų. Metinis pieno primilžis iš karvės tiriamuose ūkiuose labai skirtingas: svyruoja nuo 2411 kg iki 6083 kilogramų. Produktyvumui didelės reikšmės turi pašarų bazė. Norint kuo didesnio primilžio, neužtenka ūkyje pasigaminti tik siloso, šieno ar šienainio, būtina papildomai šerti koncentruotais pašarais, papildyti racioną įvairiais būtinais papildais.

Vidutinis bendras žemės plotas rajone – 72,25 ha, Lietuvoje 2010 m. – 42,29 hektaro. Daugiausia auginta miežių – 24 tirtuose ūkiuose, o mažiausiai rapsų – tik 3 ūkiuose. Analizuodami augalų derlingumą matome, kad derlingiausi buvo grūdinių augalų mišiniai – 2,48 t/ha, miežių derlingumas – 2,4 t/ha, avižų – 2,34 t/ha, rapsų – 1,95 t/ha, rugių – 1,62 t/ha, kviečių – 2,02 t/ha, kvietrugių – 1,94 t/ha.

Grūdinių augalų derlingumas respondentiniuose  ūkiuose 2011 m., t/ha

Bendrasis gamybinis pelnas ūkyje gaunamas iš bendrosios produkcijos atėmus kintamąsias sąnaudas. Iš 28 respondentinių ūkių 2011 m. 8 ūkiai dirbo nepelningai. Vidutinis veiklos pelnas rajono ūkiuose – 72 302 Lt, Lietuvoje vidutiniškai 2010 m. – 36 084 Lt.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos