ŪADT > Šakių rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Šakių rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Aušra Baukuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-18

 

Europos Sąjungos šalių Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – unifikuota informacinė sistema, skirta prekinės žemės ūkio produkcijos gamintojų ekonominės ir finansinės veiklos monotoringui atlikti. Vienas respondentinis ūkis atstovauja vidutiniškai dvidešimt dviem šalies ūkiams. Respondentinių ūkių yra visuose Lietuvos rajonuose. Jie yra skirtingose gamtinėse zonose ir atspindi skirtingas ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Šakių  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Taikant statistinės atrankos metodus, tyrimui atrenkami ūkiai, reprezentuojantys jų visumą. Duomenis į ŪADT žemės ūkio produkcijos gamintojai teikia savanoriškai.

Analizuoti rajono ūkių duomenys

Šakių r. į ŪADT tinklą 2011 m. pateikė 41 ūkio duomenis. Iš šių respondentinių ūkių mūsų rajone javus ir rapsus augino 19 ūkininkų, mišrią augalininkystę plėtojo 12, pienininkystę – 7, mišrūs augalininkystės-žolėdžių gyvulių buvo 2 ūkiai ir 1 mišrus augalininkystės-kiaulininkystės ūkis.

2011 m. respondentinių ūkių struktūroje pagal EDV vyravo ūkiai, kurių ekonominis dydis 100+250 EDV, jie sudarė 48,8 proc. visų tyrime dalyvavusių ūkininkų ūkių. Antroje pozicijoje 50+100 EDV ekonominį dydį atitinkantys ūkiai – 14,6 procento. Tyrime dalyvavo net 7 ūkiai, kurių ekonominis dydis viršijo 250 EDV, 3 iš jų valdė daugiau kaip 1000 ha žemės. Lyginant su 2010 m., Šakių r. vidutinis ūkio dydis nuo 323 ha padidėjo iki 327 ha ir net 7,7 karto aplenkė 2010 m. Lietuvos vidurkį (42,29 ha).

1 pav. Respondentinių ūkių struktūra pagal EDV

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2012 m. sudarė 1226,07 tūkst. Lt. Palyginti su 2010 m., padidėjo 186,45 tūkst. Lt, arba 17,93 procento. Augalininkystės bendroji produkcija sudarė 83,5 proc., gyvulininkystės – 15,3 proc., paslaugų pajamos – 1,2 procento. Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 535,09 tūkst. Lt (palyginti su 2010 m., sumažėjo 113,1 tūkst. Lt), pastoviosios išlaidos – 338,62 tūkst. Lt (palyginti su 2010 m., sumažėjo 123,72 tūkst. Lt). 2010 m. vidutinis ūkio pelningumas Lietuvoje siekė 8,15 tūkst. Lt, tuo tarpu Šakių r. ūkiai dirbo nuostolingai – jie patyrė vidutiniškai po 24,18 tūkst. Lt nuostolio. 2011 m. Šakių r. ūkininkai ženkliai viršijo šį rodiklį –ūkis gavo vidutiniškai 167,06 tūkst. Lt gamybinės komercinės veiklos pelno.

Pagrindinių ekonominių rodiklių dinamika 1 ha žemės ūkio naudmenų per 2007–2011 m. laikotarpį grafiškai pavaizduota 2 paveiksle.

2 pav. Pagrindinių ekonominių rodiklių dinamika 1 ha žemės ūkio naudmenų per 2007–2011 m. laikotarpį, Lt

2011 m. iš 1 ha žemės ūkio naudmenų gauta vidutiniškai 3751 Lt pajamų. Per 2007–2011 m. laikotarpį bendrosios pajamos padidėjo 27,9 proc., o palyginti su 2010 m. – 16,4 procento. 2012 m. Šakių r. ūkininkai patyrė 1637 Lt/ha kintamųjų, 1036 Lt/ha – pastoviųjų išlaidų. Pelno, tenkančio 1 ha žemės ūkio naudmenų, per 2011 m. buvo uždirbta 511 Lt. Gamybinės komercinės veiklos pelnas per 2007–2011 m. laikotarpį sumažėjo 43 proc., tačiau palyginti su 2009 m., pasaulinės ekonominės krizės metais, šis rodiklis padidėjo daugiau kaip 6 kartus. Visgi iš 41 tyrime dalyvavusio respondento 2011 m. net 11 ūkių dirbo nuostolingai. Šie ūkiai patyrė gamybinės komercinės veikos nuostolių, nes iššalo dideli plotai žieminių augalų pasėlių, kuriuos teko atsėti vasariniais augalais.

Respondentiniai ūkiai turi galimybę palyginti savo ūkio atitinkamus duomenis su kitų rajono ūkių duomenimis, nes ūkių analizės kasmet pateikiamos leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos