ŪADT > Jurbarko rajono ūkių 2011 m. veiklos apžvalga

Jurbarko rajono ūkių 2011 m. veiklos apžvalga

Aurida Kunciuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-17

 

Europos Sąjungos (ES) Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m., tačiau ji nuolat tobulinama ir kinta atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Lietuva – ne išimtis. Pateikiame Jurbarko  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

2001 m. buvo priimti Lietuvos teisės aktai dėl ŪADT sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis į ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, jų duomenų surinkimą ir pateikimą LAEI. Duomenys į ŪADT tinklą teikiami savanoriškai, jie konfidencialūs, anketose nėra ūkininkų pavardžių – kiekvienas ūkis turi savo kodą.

Duomenis pateikė per 100 rajono ūkininkų

Jurbarko r. biuras 2011 m. į ŪADT tinklą pateikė 106 respondentinių ūkių duomenis. Iš respondentų 17 buvo augalininkystės ūkių, likę 89 – mišrūs, kur vyravo pieninė gyvulininkystė. Atliekant respondentinių ūkių analizę, palyginti 2011 m. rajono vidutiniai duomenys su 2010 m. Lietuvos vidutiniais duomenimis.

Vidutinis bendras valdomos žemės plotas Jurbarko r. buvo 85,98 ha, didžiausias valdomos žemės plotas siekė 1149,39 ha, mažiausias – vos 2,36 hektaro. Respondentų ūkiai buvo įvairaus dydžio: nuo 1–10 ha – 35 ūkiai, nuo 10–70 ha – 48 ūkiai, nuo 70–200 ha – 14 ūkių, daugiau kaip 200 ha – 9 ūkiai. Iš surinktų ūkių duomenų matyti, kad pagal žemės plotą rajone net 79 ūkiai mažesni nei vidutiniai Lietuvoje. Vidutinis ūkio dydis 2010 m. buvo 42,29 hektaro.

Jurbarko r. respondentinių ūkių vidutinis auginamų kultūrinių augalų derlingumas 2011 m. buvo: kviečių – 3,67 t/ha, rugių – 2,14 t/ha, miežių – 3,46 t/ha, avižų – 3,45 t/ha, kvietrugių – 3,21 t/ha, grūdinių mišinių – 3,66 t/ha, rapsų – 1,75 t/ha, bulvių – 21,03 t/ha, lauko daržovių – 31 t/ha. Lygindami 2011 m. rajono vidutinį derlingumą su 2010 m. vidutiniu derlingumu Lietuvoje, matome, kad pokyčiai gana nežymus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos