ŪADT > Klaipėdos rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Klaipėdos rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Birutė Jokubauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-17

Į ES Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) ūkiai atrenkami pagal ekonominį dydį, tipą ir specializaciją. 2011 m. Klaipėdos r. analizei atrinkta 30 ūkių. Pateikiame jų 2011 m. duomenų analizę.

ŪADT – tai pagrindinis Europos Sąjungos duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą.

Klaipėdos r. biuras 2011 m. pateikė 30 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą. Rajone tarp respondentų daugiau mišrių ūkių – 17, kiti – augalininkystės. Didžiausias valdomos žemės plotas – 625,52 ha, o mažiausias – 43,16 hektaro.

Analizuojamuose ūkiuose auginti kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kvietrugiai, grūdiniai mišiniai, rapsai, bulvės. Vidutinis derlingumas 2011 m. buvo: kviečių – 2,34 t/ha, rugių – 2,41 t/ha, miežių – 2,04 t/ha, avižų – 2,63 t/ha, kvietrugių – 1,54 t/ha, bulvių – 7,99 t/ha, rapsų – 2,07 t/ha.

Vidutinis derlingumas 2011 m., t/ha

2011 m. 30 respondentinių ūkių laikytos 157 karvės. Daugiausia – 77 karvės. Iš vienos primelžta 5695 kg pieno. Palyginti su 2010 m., primilžis iš vienos karvės padidėjo 715 kilogramų. Iš pateiktų 30 respondentinių ūkių keliuose augintos penimos kiaulės, kurių rajone vidutiniškai yra 98.

Veiklos ekonominiai rodikliai

Bendroji produkcija 2011 m. vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 93,268 tūst. Lt. Iš jų didžiausią dalį, t. y. 73,54 proc., sudarė gyvulininkystės bendroji produkcija.

Gamybinės komercinės veiklos nuostolių patyrė 18 ūkių, 12 gavo pelno. Neigiamam rezultatui įtakos turėjo padidėjusios degalų, pašarų, trąšų ir kitų medžiagų kainos.

Kapitalo pakankamumo rodiklis – 79,625. Jis parodo, kokį procentą turte sudaro nuosavybė. Turto apyvartumo rodiklis Klaipėdos r. respondentiniuose ūkiuose sudarė 0,165. Jis parodo, kiek vienas turto litas sukūrė pajamų. Subsidijų dalis pajamose sudarė vidutiniškai 40 procentų.

 Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimų duomenys skelbiami kasmetiniuose leidiniuose, kurie skiriami ūkininkams, bendrovių specialistams, žemės ūkio valdymo darbuotojams, politikams, mokslo ir mokymo įstaigų specialistams bei visiems, besidomintiems žemės ūkio veikla.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos