ŪADT > Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Lilija Voitechovičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-14

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) kasmet kaupia ir apdoroja informaciją iš Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijos gamintojų apie jų pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. Lietuva taip pat privalo į ŪADT teikti savo ūkių duomenis. Pateikiame Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Už šios informacijos surinkimą ir sisteminimą Lietuvoje atsakingi Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Apibendrinti 7 rajono ūkių duomenys

Vilniaus r. konsultavimo biure 2012 m. užpildytos 7 respondentinės anketos. Jos užpildytos remiantis ūkininkų apskaitos duomenimis, kelių ūkių – apklausos duomenimis. Visi analizuoti ūkiai yra mišrūs, tik vienas verčiasi augalininkyste.

Ūkiai yra skirtingo dydžio – nuo 24,12 ha iki 638,51 hektaro.

Bendras žemės plotas, ha

Auginamų kultūrinių augalų vidutinių derlingumų palyginimas, t/ha

Palyginti 2011 m. duomenis su 2010 m., vidutinis kviečių, miežių, grikių, bulvių ir avižų derlingumas padidėjo, o rugių ir kvietrugių – sumažėjo.

Vidutinis melžiamų karvių skaičius ūkyje 2011 m. – 21 karvė. Vidutinis primilžis iš karvės buvo 4730 kg per metus, o 2010 m. – tik 3999 kg per metus.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 298,088 tūkst. Lt. Augalininkystės bendroji produkcija sudarė 65,99 proc., gyvulininkystės – 27,41 proc., agroturizmo pajamos – 0,16 proc. ir pajamos už nuomą – 6,44 proc. visų pajamų.

Vidutinis gamybinis komercinis pelnas 2011 m. Vilniaus r. ūkiuose buvo 170 Lt. Tai reiškia, kad net 5 ūkiai iš 7 dirbo nuostolingai, tačiau ūkininkus gelbėjo subsidijos, kurios sudarė 32,94 proc. nuo visų pajamų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos