ŪADT > Lazdijų rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

Lazdijų rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

LŽŪKT informacija


2012-12-14

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Šioje sistemoje galima rasti informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Pateikiame Lazdijų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka privalo teikti kiekviena valstybė – ES narė. Konfidencialius duomenis į ŪADT žemės ūkio produkcijos gamintojai teikia savanoriškai. Jie atrenkami taikant statistinės atrankos metodus. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), vykdydama LRV nutarimą Nr. 435 „Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“ ir LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 132 „Dėl Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos“ taip pat teikia respondentinių ūkių duomenis į ŪADT.

LŽŪKT Lazdijų rajono biuras pateikė dešimties respondentinių ūkių duomenis. Atlikus šių ūkių analizę, gauti vidutiniai duomenys. Lentelėse lyginami 2010 m. ir 2011 m. duomenys. Juos paanalizavę matome, kad visų grūdinių augalų derlingumas, palyginti su 2010 m., padidėjo. To priežastį ūkininkai įvardija palankesnes nei 2010 m. oro sąlygas.

Auginamų pagrindinių kultūrinių augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Palyginę duomenis matome, kad 71,7 proc. padidėjo primilžis iš karvės. Taip pat padidėjo bendrosios augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos pajamos ir bendrasis gamybinis pelnas. Turto apyvartumo rodiklis nekito. Labai sumažėjo skolos nuosavybės koeficientas, rodantis, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Šiuos rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, kurie pateikiami leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimų duomenys)“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos