ŪADT > ŪADT– pagrindinis ES respondentinių ūkių duomenų šaltinis

ŪADT– pagrindinis ES respondentinių ūkių duomenų šaltinis

Rita Rutkauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-12

 

Įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos (ES) šalyse nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, atliekama ūkininkų ūkių veiklos finansinė ir ekonominė analizė. Informacija kaupiama Ūkio apskaitos duomenų tinkle (ŪADT). Tai ES šalių informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą.

ŪADT – pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkuose ir valdymo sprendimų efektyvumą. Yra kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai – rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas; ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, kurie savanoriškai teikia duomenis į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų duomenys skelbiami nuo 1996 metų. Respondentiniai ūkiai apima visus rajonus, skirtingas gamtines zonas, įvairias ūkininkavimo sąlygas. Į ES ŪADT duomenis teikia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, o už ūkių atrinkimą, įtraukimą, bei duomenų pateikimą institutui atsakinga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Žemės ūkio produkcijos gamintojams, kurie teikia duomenis į ŪADT tinklą, yra garantuojamas konfidencialumas, kiekvienam ūkiui yra suteikiamas kodas.

Apibedrinti Šilutės rajono respondentinių ūkių duomenys

Šilutės r. 2011 m. žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimuose dalyvavo 32 ūkininkai. Rajonas priskiriamas mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, todėl vyrauja pienininkystės ūkiai. Vidutinis karvių skaičius 2011 m. – 31, daugiausia laikyta 116 karvių, 6 ūkiai laikė po 1 melžiamą karvę. Vidutinis primilžis iš karvės – 4726 kg, didžiausias – 7533 kg pieno. Lyginant 2011 m. su 2009 m., vidutinis primilžis sumažėjo 4,12 proc., o lyginant 2011 m. su 2010 m. – 9,79 procento.

Primilžis iš karvės, kg

ŪADT tyrime dalyvavusių Šilutės r. respondentų ūkiai pagal dirbamos žemės plotą buvo nuo 15,87 iki 395,26 hektaro. Pagrindiniai auginti augalai: bulvės – 18,11 t/ha, miežiai – 2,8 t/ha, kvietrugiai – 2,45 t/ha. Lyginant 2011 m. su 2009 ir 2010 m., grūdinių augalų derlingumas pakito nežymiai, tačiau bulvių derlingumas 2011 m., lyginant su 2009 m., padidėjo 11,15 proc., lyginant su 2010 m. – 14,80 procento.

Augalų derlingumas, t/ha

Subsidijų dalis pajamuose Lietuvoje 2010 m. sudarė vidutiniškai 28,14 proc., o išanalizavus ūkio veikos efektyvumo rodiklius 2011 m. Šilutės r. respondentiniuose ūkiuose pastebėta, kad 36,61 proc. visų gautų pajamų sudarė gautos subsidijos.

Skaičiuojant pieno savikainą iš kintamųjų išlaidų, 1 t pieno pagaminti 2011 m. reikėjo 372 Lt išlaidų, kai tuo tarpu 2010 m. Lietuvoje vidutiniškai – 360 Lt/t.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos