ŪADT > Kupiškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Kupiškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Giedra Čepelienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-12

 

Remiantis ūkio apskaitos duomenimis, ES Ūkio apskaitos duomenų tinkle (ŪADT) sukaupiama ir kiekvienais metais atnaujinama daug informacijos. Šis duomenų tinklas yra pagrindinis duomenų šaltinis apie žemės ūkio subjektų pajamas. Remiantis duomenimis, priimami sprendimai dėl žemės ūkio valdymo efektyvumo. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis.  Pateikiame Kupiškio  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Į ŪADT yra kaupiami fiziniai duomenys, rodantys naudojamos žemės plotus, gyvulių skaičių, gyvulių ir augalų rūšis, auginamų augalų ir laikomų gyvulių produktyvumą bei darbo sąnaudas. Taip pat yra kaupiami ir ekonominiai duomenys, kurie parodo žemės ūkio subjektų ūkinės veiklos rezultatus.

Pateikti 48 rajono ūkių duomenys

Kupiškio r. duomenis apie 2011 m. ūkininkų ūkių veiklą pateikė 48 ūkininkų ūkiai. Jie buvo grupuojami pagal ekonominį ūkio dydį, ūkininkavimo tipą, turimos žemės plotą. Duomenis pateikė 8 augalininkystės ūkiai ir 40 ūkių, kuriuose laikyti galvijai. Septyniolikoje jų buvo laikoma 10 ir daugiau karvių. Šių ūkių pagrindinė veiklos kryptis – pienininkystė. Viename didžiausių pienininkystės ūkių 2011 m. laikytos 124 melžiamos karvės. Šiame ūkyje vidutinis karvių produktyvumas – 7 584 kilogramai. Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose vidutinis turimos žemės bendras plotas – 83,5 ha, vidutinis karvių skaičius ūkyje – 18, primilžis iš vienos karvės – 4485 kilogramai.

Duomenys apie vidutinį 2011 m. augintų augalų derlingumą Kupiškio rajono respondentiniuose ūkiuose pateikiami diagramoje.

Kupiškio r. respondentiniuose ūkiuose 2011 m. kviečių ir rapsų derlingumas, palyginti su Lietuvos vidurkiu 2010 m., yra mažesnis, o miežių – didesnis.

Lentelėje pateikiami duomenys apie augalų derlingumą 2011 m., palyginti su 2010 m. Lietuvos vidurkiu.

Augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Kviečių ir rapsų derlingumas 2011 m., palyginti su 2010 m. Lietuvos vidurkiu, mažesnis dėl Kupiškio r. mažesnio žemių našumo ir išvardintų augalų auginimo agrotechnikos ypatumų. Miežių derlingumas 2011 m. 2,1 proc. buvo didesnis nei 2010 m. Lietuvos vidurkis, kadangi jie ne tokie reiklūs kaip kviečiai ir rapsai. Tad ir ne tokiose našiose Kupiškio r. žemėse miežių derlingumas didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje.

Bendroji produkcija viename ūkyje 2011 m. siekė vidutiniškai 212 tūkst. Lt. Augalininkystės bendroji produkcija sudarė 58 proc., gyvulininkystės – 42 procentus. Kintamosios išlaidos 2011 m. viename Kupiškio rajono ūkyje sudarė vidutiniškai 91,6 tūkst. Lt, pastoviosios išlaidos – 58 tūkst. Lt. 2011 m. Kupiškio r. respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos rezultatas – pelnas. Tai lėmė naujos technologijos ir investicijos. Dauguma respondentinių ūkių investavo į naują žemės ūkio techniką ir įrangą. Tai sumažino gamybos sąnaudas, sudarė galimybę gauti didesnį derlių ir padidinti ūkio pajamas. Gamybinės komercinės veiklos rezultatas rajono respondentiniuose ūkiuose – 36 tūkst. Lt pelnas.

Kupiškio r. respondentinių ūkių analizės duomenis ūkininkai gali palyginti su Lietuvos ūkių rodikliais, kuriuos galima rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimų duomenys)“. Jį leidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos