ŪADT > Kėdainių rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Kėdainių rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Lida Ditkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kėdainių r. biuro ekonomikos konsultantė


2012-12-10

 

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą žemės ūkio situaciją. Kiekviena valstybė privalo teikti informaciją į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius ir informaciją perduoda Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui. Pateikiame Kėdainių  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

ŪADT – pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo šaltinis. Plečiantis ES, atitinkamai plečiamas ir ŪADT. Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms.

Respondentiniai ūkiai yra skirstomi pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą, ūkininko amžių, palankias ir nepalankias ūkininkauti vietoves, gamybos ekologiškumą ir apskritis. Duomenys į ŪADT yra surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, neskelbiama. Pateikiama tik susisteminti duomenys, kuriuose matyti tik ūkių grupių vidutiniai rezultatai.

Kėdainių rajono konsultavimo biuras 2012 m. pateikė 57 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Rajone ūkininkai daugiausia augina grūdinius augalus, rapsus. Atlikus Kėdainių rajono respondentinių ūkių analizę, gauti tokie rezultatai:

  • kviečių derlingumas 2011 m. buvo 4,15 t/ha, 2010 m. – 4,11 t/ha, t. y. 0,04 t/ha, arba 1 proc. didesnis;
  • rugių derlingumas 2011 m. siekė 4,26 t/ha, 2010 m. – 3,79 t/ha, t. y. 0,47 t/ha, arba 12,4 proc. didesnis;
  • miežių derlingumas 2011 m. buvo 3,43 t/ha, 2010 m. – 3,25 t/ha, t. y. 0,18 t/ha, arba 5,5 proc. padidėjo;
  • rapsų derlingumas 2011 m. siekė 2,23 t/ha, o 2010 m. – 1,68 t/ha, t. y. 0,55 t/ha, arba 32,7 proc. padidėjo.

Iš 57 respondentinių ūkių 9 ūkiuose laikomos karvės. Vidutinis karvių skaičius ūkyje – 18. Iš vienos karvės 2011 m. primelžta 6 010 l pieno, 2010 m. – vidutiniškai 6 246 l pieno, primilžis iš vienos karvės, palyginti 2010 ir 2011 metus, sumažėjo 3,9 procento.

Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek pardavimo pajamų uždirbo vienas ūkio veikloje panaudotas turto litas, kokia dalis ūkio turto buvo panaudota uždirbant pajamas. Aukšta šio rodiklio reikšmė rodo, kad ūkis turi mažai turto ir/arba uždirbo papildomų pajamų. Kėdainių rajone 2010 m. turto apyvartumas vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 0,473, o 2011 m. šis rodiklis buvo 0,38.

Pelnas prieš nusidėvėjimą parodo, kiek pelno atnešė vienas pajamų litas, atmetus nusidėvėjimo įtaką. 2011 m. Kėdainių rajono respondentinių ūkių vidutinis pelnas prieš nusidėvėjimą buvo 540 724 Lt, o 2010 m. – 192 105 Lt. Lyginant 2010 m. ir 2011 m., vidutinis pelnas prieš nusidėvėjimą padidėjo 2,81 karto. Didėjanti šio rodiklio reikšmė rodo, kad ūkiai vykdo efektyvią veiklą.

Aktualią informaciją galima bus rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2011 m.“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos