ŪADT > Raseinių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Raseinių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Giedrius Sitavičius
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Raseinių rajono biuro ūkio apskaitos konsultantas


2012-12-06

 

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Kiekviena valstybė ES narė privalo teikti duomenis į ŪADT reglamentuose išdėstyta tvarka. Pateikiame Raseinių  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 435 „Dėl žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų ir ūkio apskaitos duomenų tinklo kūrimo“ ir „Lietuvos Respublikos žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos“, teikia respondentinių ūkių duomenis į ŪADT. Juos teikti pavesta LŽŪKT rajonų ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantams.

Raseinių rajono konsultavimo biuras 2012 m. pateikė duomenis apie 34 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais.

Vidutiniškas kviečių derlingumas 2010 m. – 3,2 t/ha, 2011 m. – 3,8 t/ha, t. y. 19 proc. didesnis. Rugių derlingumas 2010 m. – 2,4 t/ha, 2011 m. – 2,2 t/ha, t. y. 8 proc. mažesnis. Miežių derlingumas 2010–2011 m. nekito – 2,8 t/ha. Kvietrugių derlingumas 2010 m. – 2,0 t/ha. 2011 m. – 2,7 t/ha, t. y. 35 proc. didesnis. Bulvių derlingumas 2010 m. – 11,5 t/ha, 2011 m. – 18,3 t/ha, t. y. 59 proc. didesnis. Cukrinių runkelių derlingumas 2010 m. – 21,9 t/ha, 2011 m. – 43,38 t/ha, t. y. 98 proc. didesnis.

Respondentinių ūkių auginamų kultūrinių augalų vidutinis derlingumas, t/ha

Vidutinis karvių skaičius rajono respondentinių ūkių ūkiuose 2010 m. – 27,2 vnt., 2011 m. – 25 vnt., t. y. 8 proc. mažesnis nei 2010 metais. Iš vienos karvės 2010 m. primelžta 4943 kg per metus, 2011 metais primelžta 5164 kg, t. y. 4 proc. daugiau.

Rajone  2010 m. bendroji ūkio produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 122,3 tūkst. Lt, 2011 m. – 337,4 tūkst. Lt, t. y. buvo 2,8 karto didesnė nei 2010 metais. Vidutinis gamybinis komercinis vieno respondentinio ūkio veiklos pelnas 2010 m. – 24,2 tūkst. Lt, 2011 m. – 73,7 tūkst. Lt, t. y. tris kartus didesnis nei 2010 metais.

Raseinių rajone 2011 m. derlingumas ir produktyvumas didėjo, palyginti su 2010 metais. Tam įtakos turėjo geresnės gamtines sąlygos, o ūkio bendrosios produkcijos augimui – aukštesnės žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos