ŪADT > Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Radviliškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Tomas Kriuklis
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantas


2012-12-06

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai bendra visų Europos Sąjungos valstybių ūkių duomenų sistema, kurios informacija naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Į ŪADT tinklą Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų duomenis surenka ir pateikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai. Pateikiame Radviliškio  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Pagrindinis tinklo duomenų vartotojas – Europos Komisija, kitos institucijos, nagrinėjančios žemės ūkio produkcijos rinkas, kaimo plėtros problemas.  ŪADT Lietuvoje veikia nuo 1996 metų.

Į ŪADT tinklą Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų duomenis surenka ir pateikia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai. Duomenis apibendrina Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto specialistai. Institutas kasmet išleidžia leidinį „Ūkių veiklos rezultatai (ŪAD Tyrimo duomenys)“. Informacija, susijusi su ūkininko ūkio veikla, neskelbiama. Ji pateikiama susisteminta, kurioje matyti tik ūkių grupių vidutiniai rezultatai.

Analizuoti 33 rajono ūkių duomenys

Radviliškio r. biuras 2011 m. į ŪADT tinklą pateikė 33 respondentinių ūkių duomenis. Rajono žemės nepriskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti, todėl vyrauja augalininkystės, ūkiai. Iš respondentinių ūkių 22 buvo augalininkystės o likę 11 – mišrūs, kuriuose vyravo pieninė gyvulininkystė. Vidutinis bendras valdomos žemės plotas Radviliškio r. buvo 183,32 ha, didžiausias valdomos žemės plotas siekė 654,91 ha, mažiausias – vos 9,67 hektaro.

Analizuojamuose ūkiuose vidutinis augalų derlingumas 2011 m. buvo: kviečių – 4,10 t/ha, rugių – 2,08 t/ha, miežių – 3,43 t/ha, avižų – 3,43 t/ha, kvietrugių – 2,58 t/ha, rapsų – 2,25 t/ha, bulvių – 16,37 t/ha, cukrinių runkelių – 46,63 t/ha, lauko daržovių – 26,65 t/ha. Augalų derlingumas ūkiuose buvo mažesnis nei vidutiniškas Lietuvoje 2010 metais. Žiemkenčių mažesniam derlingumui įtakos turėjo nepalankios žiemojimo sąlygos. Grūdinių augalų derlių trukdė nuimti lietūs.

Radviliškio rajono ūkių augalų derlingumas 2011 m., t/ha

Respondentiniuose pienininkystės ūkiuose 2011 m. vidutinis karvių skaičius buvo 37, daugiausia laikomų karvių – 80. Primilžis iš karvės vidutiniškai siekė 4790 kg per metus.

Subsidijų dalis pajamose, proc.

Analizuojant finansinę veiklą, atkreiptinas dėmesys į bendrąją produkciją, bendrąjį gamybinį pelną, turto apyvartumą bei kapitalo pakankamumą. 2011 m. bendroji augalininkystės produkcija siekė vidutiniškai 552 751 Lt, o gyvulininkystės – 204 795 Lt, kintamosios sąnaudos – 253 541 Lt, o pastoviosios – 157 761 Lt.Vidutinis gamybinis komercinis pelnas 2011 m. Radviliškio r. ūkiuose buvo 146975 Lt. Subsidijų dalis pajamose Lietuvoje 2010 m. sudarė vidutiniškai 28,14 proc., o Radviliškio r. respondentiniuose ūkiuose 2011 m. – 15,98 procento. Matome, kad subsidijų Radviliškio r. ūkininkai gauna mažiau nei Lietuvos vidurkis. Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Šis rodiklis Radviliškio r. 2011 m. buvo vidutiniškai 0,36, o Lietuvos 2010 m. vidurkis – 0,22. Matome, kad jis didesnis, nei Lietuvos vidurkis, vadinasi, ūkininkai efektyviai naudoja visus turimus išteklius.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos