ŪADT > Varėnos rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Varėnos rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

LŽŪKT informacija


2012-12-05

 

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t. y. ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tam skirtas Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema atspindi prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai kasmet teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Pateikiame Varėnos  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Varėnos rajono biuras 2012 m. pateikė 11 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais.

Pagal anketų duomenis matome, kad rajone vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai nuo 22,65 iki 242,95 hektaro. Vidutinis ūkio dydis – 93,22 ha, kai tuo tarpu Lietuvoje 2010 m. vidutiniškai – 42,29 hektaro.

Iš 11 respondentinių ūkių 3 plėtojo tik augalininkystę, 8 ūkiai – mišrūs (7 – pienininkystės, 1 augina tik kiaules).

Augalininkystės ūkiuose dažniausiai auginami rugiai, avižos, grikiai, bulvės. Koks buvo grūdinių augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose, matome paveiksle.

Grūdinių augalų derlingumas rajono respondentiniuose ūkiuose

Vidutinį rajono respondentinių ūkių augintų augalų derlingumą palyginę su vidutiniu derlingumu Lietuvoje matome, kad visų auginamų kultūrinių augalų derlingumas, išskyrus grikius, yra žymiai mažesnis.

Augalų derlingumo palyginimas

Lygindami vidutinį derlingumą, matome, kad 2010 m. rugių ir kvietrugių derlius didesnis nei 2011 metais. Šį pokytį lėmė 2011 m. žiemos nepalankios metereologinės oro sąlygos.

Mišriuose ūkiuose laikoma nuo 2 iki 18 melžiamų karvių. Vidutinis primilžis iš karvės – 3310 kilogramų.

Ūkių veiklos ekonominiai rodikliai

Bendroji produkcija: augalininkystės  – 71,3 tūkst. Lt; gyvulininkystės – 38,3 tūkst. Lt vienam respondentiniam rajono ūkiui.

Bendrasis gamybinis nuostolis vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 2,4 tūkst. Lt.

Kapitalo pakankamumo rodiklis – 90,92. Jis rodo, kad nuosavybė sudaro 90,92 procento.

Bendrasis pelningumas – 0,84. Šis žemas rodiklis rodo, kiek vienam pardavimų litui tenka bendrojo pelno.
Subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 54,92 procento.

Analizė rodo, kad dėl nepalankių gamtinių sąlygų ūkiuose grūdinių augalų derliai buvo maži.

Varėnos rajonas yra didelio nepalankumo žemėse. Nuolat brangsta kuras, trąšos, augalų apsaugos priemonės, todėl Varėnos rajono respondentinių ūkių žemesni veiklos efektyvumo rodikliai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos