ŪADT > Jonavos rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Jonavos rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Vida Sukockienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jonavos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-05

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT), jau ne vienus metus teikia respondentinių ūkių duomenis į ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT). Šis tinklas teikia duomenis ES apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. Pateikiame Jonavos  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Ūkiai atrenkami pagal ekonominį dydį ir ūkininkavimo tipą. Analizuojant žemės ūkio gamintojų veiklos rezultatus 2011 m., mūsų rajone išanalizuoti 17 respondentinių ūkių duomenys: augalininkystės – 11, 6 – mišrūs.

Lentelėje pateikiamas vidutinis augintų kultūrinių augalų derlingumas Jonavos rajono respondentiniuose ūkiuose.

Išanalizavę lentelės duomenis, galime daryti išvadą, kad derlingumas, palyginti su 2009 m., sumažėjo. Tik kai kurių augalų buvo šiek tiek didesnis, palyginti su 2010 metais. Nors derlius 2011 m. turėjo būti gausus, bet esant labai drėgnam orui ir dėl gausių liūčių bei krušų Jonavos rajone dalis grūdų buvo iškulta ir nepavyko laiku nuimti derliaus.

Dėl rajone išplitusio kiaulių maro jų auginimo atsisakė dauguma ūkininkų.

Vidutinis karvių skaičius ūkyje – 20 vnt., vidutinis primilžis iš karvės – 4900 kg per metus.

Bendroji produkcija rajono ūkiuose pagal respondentinių ūkių duomenis: augalininkystės – vidutiniškai 220 332 Lt, gyvulininkystės – 124 250 Lt.

Vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas (vieno respondentinio ūkio) sudarė 28844 Lt per metus. Vidutinis ūkio turto apyvartumas – 0,239 lito. Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Vidutinis skolos nuosavybės koeficientas – 0,152. Jis parodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos