ŪADT > Pakruojo rajono 2011 metų respondentinių ūkių apžvalga

Pakruojo rajono 2011 metų respondentinių ūkių apžvalga

Nijolė Dikšienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-04

 

ES šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, t. y. ūkininkų ekonominės ir finansinės veiklos būklė. Tai padeda daryti Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema pradėjo funkcionuoti Europos ekonominėje bendrijoje kartu su bendrąja žemės ūkio politika. Sistemoje kaupiama informacija apie pajamas, finansinę ir bendrą situaciją žemės ūkyje. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Pateikiame Pakruojo rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos (pirmiausia – Europos Komisija), nagrinėdamos rinkų (javų, mėsos, pieno ir kt.), žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas. Šio duomenų tinklo naudotojai yra ir atskirų šalių valstybinės bei nevalstybinės institucijos, žemės ūkio ministerijos, universitetai, mokslinio tyrimo institutai, profesinės organizacijos, atstovaujančios žemės ūkio produkcijos gamintojams, ir pan.

Kaip ir daugelyje ES valstybių, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už darbą su ūkininkais, respondentinių ūkių atrinkimą pagal pateiktas rekomendacijas, apskaitos tvarkymą bei duomenų apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikimą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui (LAEI) toliau apdoroti. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Bendradarbiaujant su LAEI, sukurta apklausos anketa, duomenų įvedimo ir kontrolės bei ūkininkų ūkinės veiklos analizės kompiuterinė sistema. Aktualią  informaciją galima rasti leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2011 m.“

Apibendrinti 29 rajono ūkių duomenys

Pakruojo r. biuras 2012 m. pateikė duomenis apie 29 respondentinių ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Ši informacija pateikta remiantis ūkių apskaitos duomenimis. Atlikę Pakruojo rajono respondentinių ūkių analizę, gavome tokius rezultatus:

  • augalų derlingumas: kviečių – 3,48 t/ha (2010 m. – 3,7 t/ha), rugių – 2,65 t/ha (2010 m. – 3,7 t/ha), miežių – 2,81 t/ha (2010 m. – 2,9 t/ha), avižų – 3,02 t/ha, kvietrugių – 2,41 t/ha (2010 m. – 3,1 t/ha), rapsų – 2,15 t/ha (2010 m.– 2,1 t/ha); bulvių – 14,22 t/ha;
  • vidutinis karvių skaičius respondentinių ūkių ūkiuose – 19 vnt., (pernai – 18 vnt.), primelžta iš karvės 4 798 kg per metus (pernai – 5 354 kg per metus);
  • bendroji produkcija vienam rajono respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 307,089 tūkst./Lt;
  • vieno respondentinio ūkio vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas sudarė 40,434 tūkst./Lt per metus;
  • kapitalo pakankamumas – 88,793. Rodiklis parodo, kokį procentą turte sudaro nuosavybė, tai yra kiek turto įmonė yra įsigijusi nuosavomis lėšomis;
  • vidutinis ūkio turto apyvartumas – 0,357. Rodiklis rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų;
  • vidutinis skolos nuosavybės koeficientas – 0,132. Šis koeficientas rodo, kiek vienam nuosavybės litui tenka skolintų lėšų.

Žemės ūkio augalų derlingumas mažesnis, lyginant su 2010 metais. Jam įtakos turėjo gamtinės sąlygos. Dėl mažesnio derlingumo pasiekti žemesni ūkių veiklos efektyvumo rodikliai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos