ŪADT > Kauno rajono respondentinių ūkių 2011 metų duomenų analizė

Kauno rajono respondentinių ūkių 2011 metų duomenų analizė

Valdonė Česonienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kauno r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-04

 

Įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tai padaryti padeda Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT). Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, duomenų surinkimą bei pateikimą Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui. Respondentiniai ūkiai apima visus rajonus, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Kauno rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

ŪADT duomenimis naudojasi įvairios ES institucijos, kurios nagrinėja javų, mėsos, pieno rinką, žemės ūkio, kaimo plėtros ir kitas problemas.

Analizuoti per 30 ūkių duomenys

Kauno rajone per 2011 m. analizuoti 37 ūkių duomenys. Vyravo augalininkystės ūkiai, kurie augino grūdinius augalus, kai kuriuose laikyta mėsinių galvijų, pieninių karvių ir broilerių.

Kauno rajono ūkininkų žemės, palyginti su kitais rajonais, yra derlingos, todėl ir auginama daugiausia grūdinių augalų – žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų, kvietrugių, miežių, rugių.

Iš analizuojamų 37 ūkių mažiausias žemės plotas buvo 5,5 ha, kuriame augintos gėlės, ir didžiausias – 810,01 ha, kuriame vyravo pieninė gyvulininkystė.

Palygintas Kauno rajono 2010 ir 2011 m. augalų derlingumas.

Augalų derlingumo palyginimas

Javų derlius, ypač žieminių kviečių, miežių, rapsų, sumažėjo, nes iššalo pasėliai.

Pienine gyvulininkyste vertėsi 12 analizuojamų ūkių. Vidutinis karvių skaičius ūkiuose buvo nuo vienos iki 265 melžiamų karvių. Vidutinis primilžis iš karvės – nuo 3076 kg iki 7508 kg per laktaciją.

Analizuojamų Kauno r. ūkių bendroji produkcija sudarė: augalininkystės – 452979,89 Lt, gyvulininkystės – 285072,57 Lt, žemės ūkio paslaugų pardavimo – 58418,45 Lt.

Analizuodami 2011 m. ūkio veiklos efektyvumo rodiklius, matome tokius rezultatus: Kauno r. ūkių turto apyvartumo rodiklis arba dar kitaip vadinamas veiklos efektyvumo rodiklis yra 0,303. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo geriau yra panaudojami ištekliai. Šiam rodikliui įtakos turi veiklos dydžio apimtis ir pardavimo bei realizavimo greitis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos