ŪADT > Šilalės rajono respondentinių ūkių 2011 metų duomenų analizė

Šilalės rajono respondentinių ūkių 2011 metų duomenų analizė

Irena Vaitiekutė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-03

 

Lietuvos Respublikos informacija į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT) renkama iš žemės ūkio produkcijos gamintojų, gaminančių žemės ūkio produkciją rinkai. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba duomenis pateikia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui (LAEI). Duomenys teikiami savanoriškai, vadovaujantis konfidencialumo principu. Pateikiame Šilalės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Šilalės rajono biuras 2011 m. pateikė 28 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą. Mūsų rajonas priklauso mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Daugiausia, t. y.  20-yje ūkių vyrauja gyvulininkystė, o 8 – augalininkystė.

Šilalės rajone 2011 m. ūkiuose auginti kviečius, rugius, miežius, avižas, kvietrugius ir bulves. Vidutinis auginamų kultūrinių augalų derlingumas buvo: kviečių – 2,89 t/ha; rugių – 2,18 t/ha; miežių – 2,50 t/ha; avižų – 2,35 t/ha; kvietrugių – 2,41 t/ha ir bulvių – 11 t/ha.

Lyginant 2010 m. ir 2011 m. duomenis (žr. diagramą), miežių, avižų ir kvietrugių derlius padidėjo. Bulvių derlius padidėjo nuo 8,51 t/ha 2010 m. iki 11 t/ha 2011 metais. Gausesniam derliui įtakos turėjo palyginti geros gamtinės sąlygos.

Augalų derlingumas 2010 m. ir 2011 m., t/ha

2011 m. 28 respodentiniuose ūkiuose laikytos 307 karvės. Vienas didžiausių ūkių laikė 207 karves. Iš vienos karvės primelžta 4996 kg pieno per metus. Lyginant su 2010 m., primilžis iš vieno karvės 2011 m. padidėjo 356 kilogramais.

Bendroji produkcija vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 88,350 tūkst. Lt. Iš jų didžiausią dalį sudarė gyvulininkystės bendroji produkcija – 69,44 proc., augalininkystės – 23,91 proc., kitos paslaugos – 6,65 procento. Iš šių rodiklių matome, kad Šilalės rajone labiau išvystyti gyvulininkystės ūkiai.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas dvidešimtyje ūkių yra neigiamas ir tik aštuoniuose ūkiuose – teigiamas. Neigiamam rezultatui daug įtakos turėjo didėjančios degalų, pašarų ir kitų medžiagų kainos.

Kapitalo pakankamumo rodiklis yra 91,206. Šis rodiklis parodo, kokį procentą turte sudaro nuosavybė. Turto apyvartumo rodiklis Šilalės rajono respondentiniuose ūkiuose 2011 m. sudarė 0,175. Rodiklis parodė, kiek vienas turto litas sukūrė pajamų. Subsidijų dalis pajamose sudarė vidutiniškai 43,95 procento.

Rajono ūkininkai gali palyginti savo ūkio duomenis su kitų rajono ūkių duomenimis LAEI leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai 2011 m.“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos