ŪADT > Marijampolės rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Marijampolės rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Regina Brundzienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Marijampolės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-03

 

Ūkininkai respondentai, sutinkantys pateikti savo duomenis ir atitinkantys nustatytus ekonominius dydžius bei ūkininkavimo tipą, turi juos teisingai fiksuoti ir registruoti pirminiuose dokumentuose. Respondentiniai ūkininkų ūkiai apima visus šalies rajonus, esančius skirtingose gamtinėse zonose, bei atspindi skirtingas ekonomines sąlygas. Pateikiame Marijampolės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Respondentų duomenys siunčiami Lietuvos agrariniam ekonomikos institutui (LAEI), sisteminami, grupuojami, nagrinėjami pagal skirtingas ūkininkavimo formas, ūkio dydį, žemės kokybę, ūkininkavimo tipą, gautą bendrąjį gamybinį pelną, ūkininko amžių ir kt. Todėl galima palyginti tam tikrų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Apdorojus respondentų duomenis, atliekama individualių rezultatų analizė. Tai yra labai naudinga ir pačiam ūkininkui – jis gali išanalizuoti savo ūkio rezultatus, juos palyginti su kito panašaus ūkio rezultatais. Atlikus analizes, duomenys lyginami rajono mastu su respublikos respondentinių ūkių vidutinėmis reikšmėmis ir pastovių respondentų kelių metų duomenimis tarpusavyje.

Analizuoti 35 ūkių duomenys

2012 m. Marijampolės savivaldybėje už 2011 m. savo ūkių duomenis teikė 35 ūkininkai.Visiems respondentams buvo atliktos įvairių rodiklių analizės.

Ūkininkų respondentų bendras žemės plotas 2011 m. siekė vidutiniškai 118,45 ha (didžiausias plotas buvo 588 ha, o mažiausias – 10 ha). Marijampolės r. daugiausia vyrauja mišrūs ūkiai, nes tik 5 ūkiai visiškai negauna pajamų iš gyvulininkystės veiklos.

2011 m. Marijampolės r. respondentai pagal auginamų kultūrinių augalų plotus pasiskirstė taip: kviečius augino 77 proc., miežius – 69 proc., cukrinius runkelius – 26 proc., kvietrugius – 23 proc., avižas ir rapsus – 20 proc. ir tik 0,1 proc. bulves bei 0,05 proc. – rugius. Šių auginamų augalų derlingumas ir jų palyginimas 2009–2011 m. matosi grafike.

Derlingumas 2009–2011 m., t/ha

Primilžis iš karvės Marijampolės savivaldybėje 2011 m. buvo vidutiniškai 5 216 kg, 2010 m.  – 5 179 kg ir 2009 m. – 4 790 kilogramų. Lietuvoje primilžis iš karvės 2010 m. buvo 4 980 kg, o 2009 m. – 4 823 kilogramai.

Analizuodami respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius, matome, kad 2011 m. vidutinis turto apyvartumo koeficientas buvo 0,27, 2010 m. – 0,33, o 2009 m. – 0,50. Tai rodo, kad 2011 m. vienas į turtą investuotas litas ūkininkui davė 0,27 Lt pajamų, t. y. 54 proc. mažiau, palyginti su 2009 metais.
2011 m. respondentiniuose ūkiuose, lyginant su 2010 m., žymiai sumažėjo bendrasis įsiskolinimas. Šis rodiklis 2011 m. buvo 0,22, kai tuo tarpu 2010 m. jis siekė 0,43 (sumažėjo net 51 proc.). Šis rodiklis rodo, kiek nuosavybės litui tenka skolintų lėšų. Galima teigti, kad 2011 m. respondentinių ūkių veikla daugiau vykdoma iš nuosavų lėšų. Jie mažiau skolingi bankams ir kitoms kredituojančioms įstaigoms.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos