ŪADT > Šiaulių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų apžvalga

Šiaulių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų apžvalga

LŽŪKT informacija


2012-11-30

 

Daugelyje ES valstybių žemės ūkio konsultavimo tarnybos atsakingos už respondetinių ūkių duomenų surinkimą. VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba – viena iš jų. Ūkio apskaitos ir ekonomikos konsultantai dirba su ūkininkais, atrenka respondentinius ūkius pagal pateiktas Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto (LAEI) rekomendacijas, tvarko ūkininkų ūkių apskaitą bei duomenis apie ūkininkų ūkių gamybinę ir finansinę veiklą pateikia LAEI toliau apdoroti. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų. Pateikiame Šiaulių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Šiaulių rajono biuro konsultantės 2012 m. pateikė 53 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Ši informacija pateikta remiantis apskaitos duomenimis. Ūkiai skirstomi pagal skirtingas ūkininkavimo formas bei tipą, dydį, kultūrinių augalų derlingumą, bendrąją produkciją, gamybinį pelną ir kt.

Šiaulių rajone tarp respondentų vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai: 36 augalininkystės bei 17 mišrių ūkių. Vidutinis ūkio dydis yra 109,57 hektaro.

Lyginant 2011 m. derlingumus su 2010 m., padidėjo rapsų, grūdinių mišinių, o sumažėjo kviečių, miežių, avižų, kvietrugių, bulvių vidutinis derlingumas.

Vidutinis karvių skaičius rajono respondentiniuose ūkiuose – 25 vnt., vidutinis primilžis iš karvės – 4704 kg per metus. Rajono respondentinių ūkių bendroji produkcija vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 286,404 tūkst. Lt.

Augalų derlingumas Šiaulių rajono ūkiuose, t/ha

Vidutinis gamybinės komercinės veiklos pelnas (vieno respondentinio ūkio) sudarė 44,39 tūkst. Lt per metus (14 ūkininkų ūkininkavo nuostolingai, 2010 m. – 13 ūkininkų).

Vidutinis ūkio turto apyvartumo rodiklis – 0,432 (2010 m. buvo 0,491). Jis rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo didesnis efektyvumas.

Vidutinis kapitalo pakankamumo koeficientas – 84,7 (Lietuvoje 2010 m. šis rodiklis buvo vidutiniškai 88,31). Rodiklis parodo, kokį procentą turte sudaro nuosavybė, t. y. kiek turto ūkininkas yra įsigijęs nuosavomis lėšomis. Kuo reikšmė didesnė – tuo ūkis stabilesnis.

Šiaulių rajone ūkininkų ūkių subsidijų dalis pajamose sudaro 17,28 proc. (vidutiniškai Lietuvoje 2010 m. buvo 28,14 proc.).

Vidutinis bendrojo įsiskolinimo koeficientas – 0,17 (Lietuvoje 2010 m. buvo vidutiniškai 0,12). Rodiklis rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo jis didesnis, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4 iki 0,6.

Išnagrinėjus duomenis, galima palyginti tam tikrų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos