ŪADT > Kaišiadorių rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

Kaišiadorių rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

Rūta Česlauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-29

 

Rinkti respondentinių ūkių duomenų reikalinga, kad būtų galima palyginti atskirų ūkių grupių ūkinės veiklos gamybinius ir finansinius rezultatus, numatyti jų plėtros tendencijas, priimti sprendimus, keičiant žemės ūkio politiką. Pateikiame Kaišiadorių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą. Respondentinių ūkių savininkai gali palyginti savo ūkio atitinkamus duomenis su kitų rajono ūkių, kadangi jų analizės kasmet pateikiamos leidinyje „Žemės ūkio respondentinių ūkių duomenys“.

Praėjusiais metais į repondentinių ūkių duomenų tinklą Kaišiadorių rajonas pateikė 21 respondentinio ūkio duomenis; 7 specializuoti augalininkystės ūkiai, 6 mišrūs (vyraujanti augalininkystė), 6 mišrūs (vyrauja gyvulininkystė), 2 specializuoti paukštininkystės ūkiai.

2011 m. ūkių respondentų dirbamas žemės plotas – 5 200,15 hektaro. Vidutinis rajono ūkininkų naudojamų žemės ūkio naudmenų plotas buvo 247,63 hektaro.

Deklaruotame žemės plote auginami kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, kvietrugiai, grikiai rapsai, bulvės. Dalį dirbamos žemės sudarė pievos ir ganyklos.

Vidutinis augalų derlingumas Kaišiadorių rajone

Pateiktoje kultūrinių augalų derlingumo suvestinėje matosi, kad visų augalų derlingumas 2011 m. yra mažas. Tam įtakos turėjo nepalankios meteorologinės sąlygos.

Vadovaujantis respondentinių ūkių anketų duomenimis, viename Kaišiadorių rajono ūkyje 2011 m. buvo laikoma vidutiniškai 34 melžiamos karvės, kurių skaičius ūkyje 2011 m. svyravo nuo 1 iki 100. 2011 m. vidutinis primilžis iš vienos karvės buvo 4 016 kg pieno per metus. Pieno savikaina, apskaičiuota tik pagal kintamąsias gamybos sąnaudas, – 436 Lt/t. Penimos kaulės laikytos tik viename ūkyje.

Bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui 2011 m. sudarė 706,117 tūkst. litų. Tarp jų augalininkystės bendroji produkcija – 62 proc., gyvulininkystės – 37 proc., paslaugų pajamos – 1 procentas. Kintamosios išlaidos vienam ūkiui sudarė vidutiniškai 336,747 tūkst. Lt, pastoviosios ūkio sąnaudos – 178,132 tūkst. Lt. Vidutinis ūkio pelningumas – 111,201 tūktst. Lt.

 Paskaičiavus 21 respondentinio ūkio gamybinės komercinės veiklos rezultatus, 6 ūkiai 2011 m. patyrė nuostolių. Tai sudarė 29 proc. visų Kaišiadorių rajono respondentinių ūkių.

Taip pat buvo apskaičiuoti ūkių veiklos ekonominiai rodikliai, turto apyvartumas, skolos nuosavybės koeficientas.

Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. 2011 m. turto apyvartumo koeficientas buvo 0,45. Stambesniuose ūkiuose šis rodiklis buvo aukštesnis nuo 0,83 iki 2,65, t. y. vienas turto litas sukūrė daugiau pajamų.

Kapitalo pakankamumo rodiklis – 84,76. Jis rodo, kad nuosavybė sudaro 84,76 proc. turto.
Bendrasis pelningumas 2011 m. siekė 0,011. Tai žemas rodiklis, rodantis,  kiek vienam pardavimų litui tenka bendrojo pelno.

Subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 34,06 procento.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos