ŪADT > Rokiškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Rokiškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Renata Kibildienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-28

 

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema teikia informaciją apie ES žemės ūkio rinką ir pajamas. Pateikiame Rokiškio  rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Lietuvos ūkių duomenis į ES ŪADT teikia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, o Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus, apskaitos tvarkymą bei duomenų pateikimą institutui. Visi duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Rokiškio rajone 2011 m. buvo atrinkti 35 respondentai, iš kurių 19 yra augalininkystės, 12 mišrūs ir 4 gyvulininkystės ūkiai.

Rokiškio rajono žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Analizuoti ūkiai pagal dirbamos žemės plotą buvo nuo 41,76 ha iki 811,99 ha, vidutiniškai rajone – 189,42 hektaro. Lietuvoje 2010 m. vidutinis ūkio dydis buvo 42,29 hektaro.

Bendras žemės plotas 2011m., ha

Rokiškio r. respondentinių ūkių vidutinis auginamų kultūrinių augalų derlingumas 2011 m. buvo: kviečių – 2,86 t/ha, rugių – 1,84 t/ha, miežių – 2,42 t/ha, avižų – 2,55 t/ha, kvietrugių – 3,42 t/ha, grikių – 1,25 t/ha, rapsų – 1,89 t/ha. Palyginti su 2010 m., derlingumas pakito nežymiai.

Augalų derlingumas Rokiškio r. respondentiniuose ūkiuose 2009–2011 m., t/ha

Atlikus analizę, galima teigti, kad 2011 m. buvo palankūs ūkininkauti ir gautas didesnis augalų derlius.
Rokiškio rajono gyvulininkystės respondentiniuose ūkiuose vidutinis karvių skaičius – 41 vnt. Viename didžiausių ūkių – 167 melžiamos karvės. Vidutinis primilžis iš karvės – 5640 kg, tai lėmė moderni pašarų ruošimo technika, geresnės galvijų laikymo sąlygos.

Bendroji augalininkystės produkcija sudarė 73 proc., o gyvulininkystės – 27 proc., kintamosios sąnaudos – 152 173 Lt, o pastoviosios – 72 996 Lt. Vidutinis gamybinis komercinis  pelnas 2011 m. Rokiškio rajono ūkiuose buvo 37380 Lt. Net 57 proc. respondentinių ūkių patyrė nuostolių. Dauguma ūkininkų dalyvavo paramos „Investicijos į žemės ūkį“ programoje, įsigijo daug technikos, kurios nusidėvėjimas turėjo įtakos ūkio pelnui, taip pat padidėjo kintamosios išlaidos.

Subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 34,61 procento. Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Rokiškio rajone 2011 m. turto apyvartumo rodiklis buvo vidutiniškai 0,22, toks pat buvo ir 2010 metais. Kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 85 proc., jis rodo, kad nuosavybė sudaro 85 proc. turto. Bendrasis pelningumas 2011 m. siekė  –0,11. Tai žemas rodiklis, kuris rodo, kiek vienam pardavimų litui tenka bendrojo pelno. 

Rokiškio r. respondentinių ūkių analizės rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, kurie pateikiami leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai“, kurį kiekvienais metais išleidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos