ŪADT > Mažeikių rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

Mažeikių rajono respondentinių ūkių 2011 m. apžvalga

Irma Barauskė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių r. konsultavimo biuro ekonomikos konsultantė


2012-11-23

 

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis Ūkio apskaitos duomenų tinklui (ŪADT) teikia savanoriškai ir informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbiama. Šis duomenų tinklas yra pagrindinis duomenų šaltinis apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sferoje efektyvumą. Pasitelkus ŪADT, ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis, atliekama ūkininkų veiklos ekonominės ir finansinės būklės analizė. Pateikiame Mažeikių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Mažeikių rajone duomenys už 2011 m. surinkti iš 15 respondentinių ūkių. Pagal gautus duomenis atlikta analizė ir palyginta su 2010 m. bei 2009 m. duomenimis. Rezultatai pateikti lentelėje.

Analizuodami pateiktos lentelės rodiklių duomenis, matome, kad kviečių derlingumas, lyginant praėjusių trejų metų duomenis, išlieka stabilus, o visų kitų žemės ūkio augalų derlingumas – 2011 m. ženkliai mažesnis. To priežastis – itin lietinga vasaros pabaiga, dėl lietaus kai kurie ūkininkai apskritai neturėjo galimybės nuimti užaugintą derlių. Bet yra ir išimčių, pavyzdžiui, 2011 m. bulvių derlius buvo didesnis.

Mažeikių rajono ūkiuose vidutinis karvių skaičius per 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. nuolat didėjo. Lyginant 2011 m. su 2009 m., karvių skaičius padidėjo 14 proc., o analizuojant primilžį iš vienos karvės – jis padidėjo 8,5 proc.

Didžiausia bendroji augalininkystės produkcija buvo 2010 m., gyvulininkystės – 2011 m. Bendrasis gamybinis pelnas, lyginant trejų metų rezultatus, didžiausias buvo 2010 metais.

Mažiausias turto apyvartumo rodiklis per analizuojamą laikotarpį buvo 2011 m., tai rodo, kad 2011 m. vienas turto litas uždirbo 18 proc. mažiau pajamų nei 2010 metais.

Bendrojo įsiskolinimo rodiklis parodo bendrą ūkio įsiskolinimo lygį. Vidutiniškai Lietuvoje 2010 m. šis rodiklis buvo 0,12. Kaip matome, Mažeikių rajone ūkininkai 2011 m. savo veiklą iš skolintų lėšų finansuoja 0,02 punkto daugiau.

Subsidijų dalis pajamose 2011 m., proc.

Apžvelgiant duomenis, pateiktus diagramoje, matome, kad analizuojamuose Mažeikių rajono ūkiuose – 20 proc. ūkių pajamų sudaro subsidijos, tuo tarpu 2010 m. bendras Lietuvos rodiklis buvo 28 proc.
Apibendrinant galima teigti, kad 2011 m. Mažeikių rajono ūkininkams buvo prastesni nei 2010 m., nes beveik visi analizuoti rodikliai mažesni, išskyrus, pieno primilžį.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos