ŪADT > Kretingos rajono respondentinių ūkių veiklos 2011 m. apžvalga

Kretingos rajono respondentinių ūkių veiklos 2011 m. apžvalga

Rasa Kumpytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-19

 

Respondentiniai ūkiai apima beveik visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Kretingos rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkio apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis į Europos Sąjungos ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) atsakinga už reikiamų ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui.

ES šalyse nuolat stebima žemės ūkio padėtis – ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Tam tarnauja ŪADT – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. ŪADT yra pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis. ŪADT kaupiami fiziniai bei ekonominiai duomenys. Visi jie yra be PVM mokesčio.

Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbiama. Skelbiami tik agreguoti duomenys, rodantys ūkių grupių vidutinius rezultatus.

Kretingos rajono biuras 2012 m. pateikė 21 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Vadovaudamiesi šio rajono respondentinių ūkių analizės duomenimis, matome, kad vidutinis augalų derlingumas rajono ūkiuose yra: kviečių – 2,09 t/ha, miežių – 2,73 t/ha, avižų – 2,54 t/ha, kvietrugių – 1,6 t/ha, rapsų – 1,65 t/ha, bulvių – 17,82 t/ha. Derlingumas 2011 m. yra mažesnis už 2010 m. dėl nepalankių klimatinių sąlygų.

Vidutinis karvių skaičius ūkyje – 30 vnt. Vidutinis primilžis iš karvės – 5832 kg per metus.  Rajono bendroji produkcija vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 388 957 litus.

Didžiausią pajamų dalį – 64 proc. sudarė pajamos už augalininkystės produkciją, už gyvulininkystės – 36 procentus.

Vidutiniai Kretingos rajono ūkio veiklos efektyvumo rodikliai: kapitalo pakankamumas 2011 m. buvo 83,43 proc., subsidijų dalis pajamose sudarė 30,12 proc., bendrasis įsiskolinimo koeficientas – 0,23, bendrasis mokumas – 38,04, turto apyvartumas – 0,28.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos