ŪADT > Tauragės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Tauragės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Reda Pliuskytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-12

 

Žinant informaciją apie bendrą šalies ar rajonų žemės ūkio situaciją, lengviau formuoti bendrąją žemės ūkio politiką bei ją įgyvendinti. Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema padeda įvertinti ir palyginti ekonominę bei finansinę žemės ūkio būklę. Pateikiame Tauragės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Pagrindinis ŪADT duomenų vartotojas yra Europos Komisija. Duomenys šiai sistemai teikiami savanoriškai, užtikrinant konfidencialumą.

Tauragės rajono konsultavimo biure 2011m. užpildyta 21 respondentinių ūkių anketa. Tarp respondentų 2 ūkiai verčiasi augalininkyste, vienas – daržininkyste, kitų ūkiai mišrūs. Vidutinis ūkio dydis 2011 m. buvo 84,645 hektarai. Lyginant su 2010 m., jis padidėjo 15,92 proc. (2010 m. buvo 73,02 ha). Mažiausias žemės plotas – 20,98 ha, didžiausias – 422,31 hektaro.

Daugiausia Tauragės r. auginama avižų, miežių ir kvietrugių. Lyginant šių augalų derlingumą su 2010 m. (žr. paveikslą), 2011 m. labiausiai sumažėjo kviečių ir bulvių derlingumas, atitinkamai 21,72 proc. ir 32,89 procento. Rugių derlingumas sumažėjo 5 proc., o grūdinių mišinių beveik nepakito. Rapsų derlingumas 2011 m. padidėjo 20 proc., miežių – 8 proc. avižų – 12 proc., kvietrugių – 3 procentais.

Augalų derlingumas Tauragės rajono ūkiuose 2010 m. ir 2011 m.

2011 m. vidutinis karvių skaičius Tauragės rajono respondentiniuose ūkiuose buvo 7 vnt. Ūkiuose laikoma nuo 2 iki 20 melžiamų karvių. Vidutinis primilžis iš vienos karvės – 4,672 t, o tai 11,6 proc. daugiau nei 2010 m. (2010 m. buvo 4,19 t).

Bendroji produkcija vienam ūkiui sumažėjo beveik 35 procentais. 2011 m. ji sudarė vidutiniškai 208 809 Lt, o 2010 m. – 321 937 Lt. Kintamųjų sąnaudų ūkiui tenka vidutiniškai 91 793 Lt, o pastoviųjų – 53 721 Lt. Gamybinės komercinės veiklos pelnas – vidutiniškai 9727 Lt. Šį nedidelį rodiklį lėmė tai, kad net 14 ūkių 2011 m. dirbo nuostolingai. Augalininkystės produkcija sudarė 50 proc., gyvulininkystės –  48 procentus.

Kapitalo pakankamumo rodiklis yra 82,017. Tai reiškia, kad 82 proc. Tauragės r. ūkių turto įsigyta nuosavomis lėšomis. Tai turėjo įtakos ir bendrajam įsiskolinimo koeficientui, kuris buvo 0,18. Vadinasi, Tauragės r. ūkiai gana stabilūs, nes skolintų lėšų įsigyjant turto panaudojama nedaug. Turto apyvartumo rodiklis parodė, kad vienas turto litas uždirba 0,18 Lt pajamų, o tai 48 proc. mažiau nei buvo 2010 metais. Subsidijų dalis pajamose rodo, kad Tauragės rajone vidutiniškai 48,2 proc. visų pajamų sudarė gautos tiesioginės išmokos. Pieno savikaina, skaičiuojant iš kintamųjų išlaidų, – 0,253 Lt/kg. Taigi, tonai pieno pagaminti reikia 253 Lt išlaidų. 2010 m. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose šis rodiklis buvo 0,36 Lt/kg.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos