ŪADT > Trakų rajono 2011 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Trakų rajono 2011 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Mariana Žilionienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Trakų r. biuro ekonomikos konsultantė


2012-11-05

 

Kiekvienais metais Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai savo rajono atrinktų ūkių duomenis pateikia į bendrą ES šalių informacinę sistemą – Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT). Analizuojant šio duomenų tinklo duomenis, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje, vertinama žemės ūkio ekonominė ir finansinė būklė. Informacinė sistema yra pagrindinis duomenų apie padėtį ūkiuose ir žemės ūkio sektoriuje šaltinis. Aptarsime Trakų  rajono 2011 m. respondentinių  ūkių duomenis.

Pagal rajono respondentinių ūkių duomenis atliekama ūkininkų ūkių ekonominė analizė. Išsaugomas ūkininkų respondentų duomenų konfidencialumas. Atlikus analizę, ūkiams pateikiami rezultatai, duomenys palyginami su rajono respondentų vidutiniais duomenimis ir respublikos vidurkiu, parodomi ūkio veiklos rodikliai ir ekonominio gyvybingumo rodikliai, kurie reikalingi siekiant paramos iš struktūrinių ES fondų.

Rajono respondentinių ūkių situacija

Trakų rajono konsultantės surinko ir pateikė 23 ūkininkų duomenis. Mūsų rajonas priklauso mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, didesnė dalis ūkininkų ūkininkauja ekologiškai, nenaudodami trąšų ir augalų apsaugos priemonių. Tarp ūkių vyrauja augalininkystė, kiaulės laikomos savo reikmėms, tik pora ūkių turi daugiau karvių. Ūkiai smulkūs, vos keli yra didesni.

Ūkininkai 2011 m. augino rugius, miežius, avižas, kvietrugius, grūdinių augalų mišinius, grikius ir bulves.
Derlingumas: rugių – 1,8 t/ha, miežių – 2,0 t/ha, avižų – 1,63 t/ha, kvietrugių – 1,97 t/ha, mišinių – 1,87 t/ha, grikių – 1,10 t/ha, bulvių – 13,27 t/ha. Dėl nepalankių oro sąlygų 2011 m. derlingumas buvo mažesnis.

Primilžis iš karvės – 4 298 kg pieno.

Bendroji augalininkystės produkcija – 64,163 tūkst. litų vienam ūkiui, gyvulininkystės – vos 14,489 tūkst. lito.

2011 m. buvo nuostolingi – vienas ūkis patyrė vidutiniškai 9548 Lt nuostolio. Pelningai metus užbaigė tik trečdalis ūkių.

Nagrinėjant ūkių skolas pastebėta, kad Trakų rajono ūkininkai nelinkę skolintis. Jie neskuba imti paskolų iš banko dėl didelių palūkanų. Didelę dalį pajamuose sudaro subsidijos, kurios dalis 2011 m. – 47 procentai.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos