ŪADT > Anykščių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Anykščių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Inga Lazickienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-10-23

 

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis svarbiausių duomenų šaltinis žemės ūkio valdų pajamoms vertinti. Tai pagrindas Europos Komisijai rengiant ataskaitas apie žemės ūkio ir žemės ūkio rinkų padėtį bei pajamas Bendrijoje, kurios kasmet pateikiamos Europos Parlamentui ir Tarybai dėl kasmetinių žemės ūkio produktų kainų nustatymo. Todėl kiekvienais metais Lietuvoje yra stebima žemės ūkio padėtis. Informacija, susijusi su ūkininko ūkio veikla, neskelbiama. Pateikiama susisteminta informacija, kurioje matyti tik ūkių grupių vidutiniai rezultatai.

Analizuoti 22 rajono ūkių duomenys

Iš Anykščių rajono į ES duomenų tinklą 2011 m. atrinkti 22 respondentinių ūkių duomenys. Parinktuose ūkiuose ūkininkai vertėsi gyvulininkyste, augino javus, rapsus, grikius.

Ūkiai buvo įvairaus dydžio, skirtingas jų gyvulių skaičius, pasėlių plotai, todėl ir gamybiniai bei ekonominiai rodikliai skirtingi. Reikia paminėti, kad Anykščių rajone žemės yra mažiau palankios ūkininkauti.
Analizuoti ūkiai pagal dirbamos žemės plotą buvo nuo 6,42 ha iki 704,83 hektaro.

Atliekant respondentinių ūkių analizę, palyginti 2011 m. vidutiniai duomenys su 2010 m. vidutiniais duomenimis. Analizės duomenys pateikti lentelėse.

Grūdinių augalų derlingumas, t/ha

Atlikus analizę, galima teigti, kad metai buvo palankūs ūkininkauti ir gautas didesnis pelnas, 2011 m. gautas didesnis grūdinių augalų derlius. Rapsų derlingumas sumažėjo dėl sunkių žiemojimo sąlygų.

Gyvulių skaičius ir produktyvumas

Išanalizavus ir palyginus gyvulių produktyvumo duomenis, matosi, kad ūkiuose 2011 m. sumažėjo vidutinis karvių skaičius, tačiau primilžis iš vienos karvės pakito nedaug. Padidėjimą lėmė gera gyvulių priežiūra, kokybiškai paruošti pašarai, geros laikymo sąlygos bei turima nuosava technika.

2011 m. bendroji augalininkystės produkcija sudarė 62 proc., o gyvulininkystės – 41 proc., kintamosios sąnaudos – 189 114 Lt, o pastoviosios – 141 522 Lt.

Subsidijų dalis pajamose Lietuvoje 2010 m. sudarė vidutiniškai 28,14 proc., o Anykščių rajono respondentiniuose ūkiuose 2011 m. – 35,55 procento.

Matome, kad subsidijų Anykščių rajono ūkininkai gauna daugiau nei Lietuvos vidurkis.

Turto apyvartumo rodiklis parodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas. Šis rodiklis Anykščių rajone 2010 m. buvo vidutiniškai 0,26, o 2011 m. – 0,22. Matome, kad jis sumažėjo, vadinasi, ūkininkai ne taip efektyviai naudoja visus turimus išteklius.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos