ŪADT > Telšių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Telšių rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

LŽŪKT informacija


2012-09-26

 

Nuo 1996 m. kasmet išleidžiamas naujas Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidinys „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“. Šis leidinys suteikia galimybę įvairioms ES šalių valstybinėms institucijoms, žemės ūkio ministerijoms, universitetams, profesinėms organizacijoms bei ūkininkams nagrinėti, lyginti ir analizuoti žemės ūkio rinkas, kaimo plėtros ir panašias problemas. Siekiant, kad šis leidinys pasiektų naudotojus, kvalifikuoti Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos darbuotojai, vadovaudamiesi LAEI rekomendacijomis, surenka duomenis apie ūkių gamybinę bei finansinę veiklą iš skirtingų ekonominių dydžių ūkių, gaminančių prekinę produkciją, juos susistemina ir perduoda LAEI specialistams tolimesnei analizei atlikti.

Analizuoti 35 ūkių duomenys

Telšių rajono biuras 2011 m. ŪADT tinklui pateikė 35 respondentinių ūkių duomenis. Rajono žemės priskiriamos mažiau palankioms ūkininkauti, todėl vyrauja pienininkystės ūkiai. Iš respondentinių tik 8 buvo augalininkystės ūkiai, likę 25 – mišrūs, kuriuose vyrauja pieninė gyvulininkystė.

Vidutinis bendras valdomos žemės plotas Telšių rajone buvo 109,70 ha, didžiausias valdomos žemės plotas siekė 546,79 ha, mažiausias – vos 9,85 hektaro.

1 pav. Augalų derlingumas 2009–2011 m., t/ha

Telšių rajono ūkininkai iš grūdinių augalų dažniausiai augina miežius (80 proc. visų ūkių), avižas (54 proc.) ir kvietrugius (49 proc.). Dar auginami kviečiai, rugiai rapsai, bulvės, lauko daržovės ir grūdinių augalų mišiniai.
2011 m. lyginant su 2010 m., augalų derlingumas kito skirtingai. Miežių derlingumas nežymiai, t. y. 4,23 proc., sumažėjo, o avižų ir kvietrugių – padidėjo. Avižų – 7,18 proc., kvietrugių – 11,11 proc. (žr. 1 paveikslą).

Respondentiniuose pienininkystės ūkiuose 2011 m. vidutinis karvių skaičius buvo 34, daugiausia laikomų karvių – 145.

2 pav. Pieno primilžis iš karvės 2009–2011 m., kg
 

 Primilžis iš karvės siekė vidutiniškai 5171 kg per metus. Didžiausias primilžis iš karvės (7055 kg per metus) gautas ūkyje, kuriame laikoma 98 karvių banda, mažiausias (2795 kg per metus) – laikančiame 33 karvių bandą. Kaip matyti iš pateikto paveikslo, primilžis, palyginti su 2010 m., sumažėjo  labai nežymiai, t. y. 1,8 procento.

Analizuojant finansinę veiklą, atkreiptinas dėmesys į bendrąją produkciją, bendrąjį gamybinį pelną, turto apyvartumą bei kapitalo pakankamumą.

Vidutiniai finansiniai, veiklos efektyvumo rodikliai 2011 m.  

Bendroji produkcija ir bendrasis gamybinis pelnas, lyginant su 2009 m., labai padidėjo: bendroji produkcija – 83,47 proc., bendrasis pelnas – 487,29 procento. Kitaip nei pastarieji finansiniai rodikliai kito turto apyvartumas ir kapitalo pakankamumas. Šie rodikliai kasmet mažėjo. Lyginant su 2009 m., turto apyvartumas sumažėjo 38,66 proc., kapitalo pakankamumas – 0,78 procento. 2011 m. buvo palankūs ūkininkauti ir gauti didesnį pelną, tačiau mažėjantis turto apyvartumo rodiklis parodo, kad ūkiai turimus išteklius naudoja neefektyviai, kadangi vienas turto litas sukuria mažiau pajamų. Mažėjantis kapitalo pakankamumo rodiklis parodo, kad vis mažiau turto įsigyjama nuosavomis lėšomis, t. y. ūkiai darosi mažiau stabilūs.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos