ŪADT > Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Vilniaus rajono respondentinių ūkių 2015 m. duomenų analizė

Gelena Kaghdo
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilniaus r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-12-23

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – informacinė sistema, naudojama visų ES šalių ūkių ekonominei, finansinei ir bendrajai situacijai žemės ūkyje analizuoti. Iš ŪADT duomenų galima spręsti apie ūkių vykdoma veiklą, jų pajamas, produkcijos gamybą, finansinę padėtį ne tik rajono mastu, bet ir visų ES valstybių narių.

Vilniaus r. buvo atrinkti 22 ūkiai. Remiantis apskaitos duomenimis, užpildyta 14 anketų, apklausos duomenimis – 8.

Rajono respondentiniai ūkiai labai skyrėsi pagal dirbamos žemės plotus. Iki 20 ha buvo 9 ūkiai, iki 80 ha – 7, iki 220 ha – 4, nuo 410 ha – 2. Kaip matome, dauguma ūkių buvo smulkūs, tik vienas dirbo 925 hektarų.

1 pav. Respondentinių rajono ūkių dirbtos žemės plotai, ha

Vilniaus rajono respondentiniuose ūkiuose 2015 m. gautas derlius beveik nesiskyrė nuo vidutinio Lietuvos respondentinių ūkių.

Lentelė. Rajono respondentinių ūkių žemės ūkio augalų derlingumo palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių derlingumu, ha

Iš 22 ūkių tik 7 laikė melžiamų karvių. Iš jų 6 ūkiai buvo smulkūs, augino 1–4 karves. Viename iš stambiųjų ūkių laikyta 61 karvė. Per 2015 m. atrinktuose ūkiuose primelžta 57,1 t pieno, vidutinis primilžis iš karvės – 4,42 tonos.

2 pav. Bendroji produkcija

Bendrosios produkcijos sudėtis 2015 m. buvo tokia: augalininkystės produkcija – 39706 Eur, gyvulininkystės – 19955 Eur, žemės ūkio paslaugos – 3667 Eur, agroturizmas – 3050 Eur, perdirbimas – 28681 Eur (vienas ūkis augino kopūstus rauginimui, jo bendroji perdirbimo produkcija sudarė 56642 Eur).

Lyginant Vilniaus r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklius su Lietuvos respondentinių ūkių vidurkiu 2014 m., galima daryti prielaidą, kad visumoje ūkiai 2015 m. pasiekė gerų rodiklių: kapitalo pakankamumas sudarė 91,18, bendrasis įsiskolinimas – 0,09, bendrasis mokumas – 25,37 (Lietuvoje – 4,03 ), grynasis pelningumas 2015 m. teigiamas ir sudarė 0,06 (Lietuvoje – 0,04). Subsidijų gamybai dalis pajamose 2015 m. sudarė 37,17, kai kurių ūkių šitas rodiklis siekė iki 70 procentų.

3 pav. Vilniaus r. respondentinių ūkių veiklos efektyvumo rodiklių palyginimas su Lietuvos respondentinių ūkių rodikliais

 

Naudinga vaizdo informacija

 

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos