ŪADT > Tauragės r. respondentinių ūkių 2015 m. apžvalga ir analizė

Tauragės r. respondentinių ūkių 2015 m. apžvalga ir analizė

Dainora Zeveckė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-10-27

 

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biure 2015 m. atlikta 36 respondentinių ūkių analizė.

Bendras respondentinių ūkių žemės plotas 2014 m. Tauragės r. buvo 138,45 ha, o 2015 m. – 93,78 hektaro.

Remiantis respondentinių ūkių pateiktais duomenimis, grikių, žieminių rapsų ir cukrinių runkelių rajono respondentiniuose ūkiuose 2014 m. ir 2015 m. neauginta.

Taip pat į 2014 m. analizę nebuvo įtrauktas ūkis, auginęs lauko daržovės. 2015 m. šiame ūkyje daržovių derlingumas buvo 27,73 t/ha, o 2014 m. vidurkis Lietuvoje siekė 18,91 t/ha.

2015 m. buvo palankesni žemdirbiams – visų augalų derlingumas padidėjo (1 lentelė).

1 lentelė. 2014 m. ir 2015 m. derlingumo palyginimas Tauragės r. respondentiniuose ūkiuose, t/ha

Tauragės r. labai mažuose ūkiuose 2015 m. laikyta nuo 1 iki 11 karvių. Didžiausiame ūkyje galvijų skaičius siekė 239 vnt. Palyginus Tauragės r. 2014 m. ir 2015 m. vidutinius rodiklius, matyti, kad karvių skaičius nekito. Melžiamų karvių 2014 m. Lietuvos respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 4,1, o 2015 m. Tauragės r. – 43 vnt. Pagal šiuos rodiklius matome, kad rajone vyrauja gyvulininkystės ūkiai.

2015 m. viename ūkyje primelžta vidutiniškai po 258 t pieno, t. y. 10 t daugiau negu 2014 metais Primilžis iš vienos karvės 2015 m. buvo 5,43 t, o vidutiniškai Lietuvoje 2014 m. – 5,22 t (1 pav.).

1 pav. Primilžis iš karvės, t

Atlikus 2015 m. analizę Tauragės r. ūkiuose, paaiškėjo, kad iš augalininkystės 1 ūkis gavo vidutiniškai 34840 Eur pajamų, vidutinės gyvulininkystės pajamos buvo 50522 Eur.

Tauragės r. respondentiniuose ūkiuose didesnę bendrosios produkcijos dalį sudaro gyvulininkystės pajamos (2 pav.).

Gamybinės produkcijos pelnas 2015 m. rajono ūkiuose buvo 3437 Eur vienam ūkiui, 2014 m. Lietuvoje buvo patirta vidutiniškai 1059 Eur nuostolio.

2 pav. Bendrosios produkcijos struktūra ūkyje, proc.

Ūkiuose 2015 m. kapitalo pakankamumas buvo 86,42, 2014 m. vidutinis Lietuvos respondentinių ūkių – 84,3, bendrasis įsiskolinimas 0,14, o 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 0,16. Bendrasis mokumas – 65,55, o 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 4,03. Grynasis pelningumas siekė 0,35, 2014 m. vidutinis šalies respondentiniuose ūkiuose – 0,04. Turto apyvartumas – 0,20, 2014 m. vidutinis Lietuvoje – 0,28. Rajono ūkiuose didelę dalį sudarė subsidijos. Jų gamybai dalis pajamose buvo 45,41 proc., o 2014 m. Lietuvoje – 23,93 proc. (3 pav.).

3 pav. Subsidijų dalis pajamose, proc.

 

Naudinga vaizdo informacija

 

ŪADT – tvariam Europos žemės ūkio ir kaimo vietovių vystymuisi

 

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos